• PUBLIEKEWAARDECREATIE.NL

Publieke Waardekaart ontwikkelen

Een overzichtelijke publieke waarde kaart met de toegevoegde waard per bedrijfsfunctie leidt tot inzicht in het functioneren van de organisatie.

Op deze kenniskaart wordt de actuele publieke waarde uit stap 1 per bedrijfsfunctie weergegeven en de samenhang aangebracht met informatie uit uw bedrijfsprocessen. Als de informatie uit diverse bedrijfsfuncties wordt gebundeld ontstaat een kennisatlas waar de gehele organisatie baat bij heeft. Nu de kennispositie is vastgelegd op de kenniskaart

kan aan de hand van strategische-, proces- en operationele informatiestromen worden bepaald hoe de organisatie effectiever kan worden aangestuurd en hoe de kennisbehoefte daarop kan worden aangepast zodat de kennispositie steeds verbeterd en optimaal blijft, zodat u sneller, beter en goedkoper kunt beslissen zodat u de publieke waarde van uw organisatie kunt waarborgen.

© publiekewaardecreatie.nl | Telefoon: +31 (0)6 22450191 | E-mail: mail@publiekewaardecreatie.nl