• Ontwikkelroute

    Groeien naar excellente presterende organisatie

Overheidsorganisaties die publieke waarde te creëren zijn excellent presterende organisaties (EPO), en dienen zich dan ook te organiseren. Om dit te ondersteunen heeft Publiekewaardecreatie.nl een wetenschappelijk groeipad ontwikkeld om dit te ondersteunen.

De EPO ontwikkelroute

0. Allereerst is het belangrijk om middels een kort en prgmatisch assessment de IST-positie te bepalen. Dit dient als vast uitgangspunt voor de te volgen ontwikkelroute. Zodat u op een eenvoudige, snelle en betrouwbare manier kunt werken aan de excellent presterende organisatie om aantoonbaar publieke waarde te creëren.

  1. Ligt de EPO bouwsteen op zijn plek?

2. Wordt de EPO bouwsteen gebruikt?

3. Wordt de EPO bouwsteen effectief gebruikt?