• PUBLIEKEWAARDECREATIE.NL

Wie zijn wij?

Op deze pagina kunt u kennismaken met de betrokken professionals die gezamenlijk “ons” team vormen. Ons team bestaat stuk voor stuk uit zeer betrokken specialisten die over jarenlange ervaring beschikken binnen de overheidssector.

Ing. Robert Borkes MiM. MBI.

Ing. Robert Borkes MiM. MBI.

Chief Improvement Officer (CIO)

Samen met burgers, openbaar bestuurders, overheidsorganisaties, toeleveranciers, en belangenorganisaties werken aan hogere publieke waarde van overheidsorganisaties. Dat betekent waarde creëren door te Sturen op Samenhang (S.o.S.) ten behoeve van een waardevolle overheid en de perfecte balans te vinden tussen zingeving en vormgeving. Zodat een vraag- en oplossingsgerichte overheid ontstaat.

Paul van der Velden

Paul van der Velden

Maatschappelijk innovator

We leven in een interessante tijd. Er is een grote transitie gaande en ik vind het erg interessant hiervan onderdeel uit te maken. Op het gebied van samenleven, wonen, zorg, welzijn, participatie en circulaire economie liggen enorme uitdagingen. Politiek en bestuurlijk vraagt dit om andere inzichten en afstemming. De participatie maatschappij krijgt meer vorm. Burgerinitiatieven en coöperaties leiden tot een andere manier van samenwerken. De technologische ontwikkeling leidt ons naar een andere wereld. Hierdoor zullen er banen verdwijnen en weer andere banen ontstaan. De technologie verandert de zorg, het vervoer en voorziet ons van alle gemakken in – en om het huis. Het gevaar is een verdergaande individualisering van de maatschappij. Hierdoor ontstaan nieuwe leefvormen en leefstijlen. Ik ben Paul van der Velden. Maatschappelijke innovatie, sociaal ondernemerschap en werken aan publieke waarde zijn mij op het lijf geschreven. Ik ben een verbinder en een doen-denker. In mijn carrière heb ik verschillende leidinggevende functies – en adviesfuncties vervuld binnen wonen, zorg, welzijn, hotel – en recreatiebedrijven. Vanuit mijn eigen onderneming werk ik samen met organisaties en teams graag mee aan de verdere ontwikkeling van de maatschappij, ondernemingen, overheid en individuen. Vanuit een innovatief DNA ben ik optimistisch ingesteld en altijd op zoek naar groei en persoonlijke ontwikkeling. Ik kijk ernaar uit om met u samen te werken.

Bart Suers

Bart Suers

Public Governance Expert

Ik ben ervan overtuigd dat je echt iets kunt veranderen in de verbetering van je eigen leefwereld als je je daarvoor actief inzet. Dat is mijn overtuiging. In mijn directe omgeving zag ik vroeger veel mensen die enkel gelaten toekeken en niets deden om hun eigen leefomgeving te verbeteren. Ik doe dat wel en herken mijzelf in de definitie van Burger 3.0 (Rotmans 2013). iemand die is toegewijd en toegerust om samen met anderen maatschappelijke veranderingen te realiseren.

Rianca Evers-den Ouden

Rianca Evers-den Ouden

Samensturing in het publieke domein

Rianca Evers-den Ouden is een gedreven trainer & organisatieadviseur. Vanuit haar bedrijf www.deVeranderStudio.nl ontwikkelt ze verander-concepten en verbindt mensen rondom een missie. Zo’n veranderconcept waarin ze haar hart en ziel heeft gelegd is Samensturing, waarin vanuit een aantal essentiële waarden op praktische wijze en altijd op maat wordt gewerkt aan duurzame organisatieverandering. De adviseurs die zijn verbonden aan Samensturing hebben zich inmiddels verenigd in www.saminc.nl (Samensturing Incorporated). Rianca’s aanpak kenmerkt zich door het snel kunnen vertalen van missie en strategie naar concreet handelen in de praktijk, en vooral ook vice versa het ophalen van de visie van de vakmensen in de praktijk en vertaling daarvan in beleid en strategie.

Ja, ik wil graag de nieuwsupdates van publiekewaardecreatie.nl ontvangen!

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.
© publiekewaardecreatie.nl | Telefoon: +31 (0)6 22450191 | E-mail: mail@publiekewaardecreatie.nl