• PUBLIEKEWAARDECREATIE.NL

Publieke Waarde Bepalen

Wat is uw actuele kennispositie van waaruit u beslissingen neemt om uw visie op publieke waarde te operationaliseren en om te zetten naar resultaten?

Op basis van beschikbare strategische en operationele documentatie wordt de bestaande kennispositie in kaart gebracht. En wordt op basis van missie, visie, kernwaarden, doelstellingen en strategie bepaalt welke publieke waarde uw organisatie

nastreeft en of deze in lijn ligt met de het bestaansrecht en de taakstelling van de organisatie. Dit is een real-time geautomatiseerd proces dat u veel tijd bespaart en veel nieuwe maar vooral verbluffende inzichten zal opleveren.

© publiekewaardecreatie.nl | Telefoon: +31 (0)6 22450191 | E-mail: mail@publiekewaardecreatie.nl