De publieke waarde van gemeente komt net zoals bij waterschappen tot stand door goed openbaar bestuur want dit is de hoeksteen van de lokale democratie.

Bij gemeenten komt de publieke waarde voornamelijk tot uiting in de kwaliteit van publieke dienstverlening die door het gekozen openbaar bestuur wordt gerealiseerd. 

Dit in de meest brede zin van het woord.

Worden doelstelling doelgericht en doelmatig gerealiseerd dan zal de publieke waarde stijgen en het vertrouwen in het openbaar bestuur toenemen. 

Kort gezegd; als publieke waardecreatie plaatsvindt dan zal het vertrouwen in het openbaar bestuur en de ambtelijke organisatie stijgen.

Vragen en contact