• Waterschappen

    Grote wateropgaven en doelmatige uitvoering,
    voor schoon, voldoende, en veilig water!

De publieke waarde van waterschappen

Waterschappen hebben net zoals andere (semi-) overheidsorganisaties een publieke taakstelling.

De publieke waarde die waterschappen met deze kerntaken creëren is het ontwikkelen, beheren en in stand houden van gezonde en veerkrachtige watersystemen zodat de samenleving:

  1. droge voeten houdt
  2. over schoon 
  3. en voldoende drinkwater kan beschikken. 
Dit zijn outcomes die invloed hebben op het bestaansrecht van de organisatie en het  vertrouwen van de burger.

Maar publieke waarde gaat ook over het proces waarop deze outcomes worden gerealiseerd en de manier waarop de processturing plaatsvindt.

De manier waarop deze publieke waarde tot stand komt is van groot belang.

Daarom gaat het realiseren van publieke waarde ook over de kwaliteit van het openbaar bestuur van de waterschappen.

Zij dienen de doelmatigheid van het waterbeheer te vergroten met de focus op minder bestuurlijke drukte en heldere verantwoordelijkheden, waarbij slim en kostenefficiënt samenwerken een centrale rol vervullen.

MEER WETEN OVER PUBLIEKE WAARDECREATIE VOOR WATERSCHAPPEN?

Ing. Robert Borkes MiM. MBI.

Ing. Robert Borkes MiM. MBI.

CEO Publiekewaardecreatie.nl

Neem contact op

met Robert Borkes

E-mail: 
mail@publiekewaardecreatie.nl

Telefoon:
+31 (0)6 22450191

Ja, ik wil graag nieuwsupdates van publiekewaardecreatie.nl ontvangen!

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.