• STAP 3: Publieke Waarde Maximaliseren

    Karakteristieken van high performance organisaties implementeren

Door implementatie resultaten optimaliseren en maximaliseren

PUBLIEKE WAARDE REALISEREN

STAP 3: PUBLIEKE WAARDE MAXIMALISEREN

Nu in stap 1 de publieke waarde duidelijk is geworden en deze in stap 2 vertaald kan naar worden naar resultaten uit bedrijfsfuncties en hun processen, kunnen de resultaten geoptimaliseerd en gemaximaliseerd worden door de karakteristieken van high performance organisaties te implementeren.

STAP 3: 

Publieke waarde maximaliseren


Bepalen van de gewenste kennisbehoefte

  • Wat is de positie van uw organisatiedoelen en operationele doelstellingen en zijn deze op elkaar uitgelijnd binnen het organisatielandschap?

KnowledgeTrack™ is een documentanalyse-tooling die ongestructureerde tekstgegevens omzet in hoogwaardige informatie en dit vertaalt naar bruikbare kennis waarmee de de gehele organisatie dezelfde taal zal spreken.

KnowledgeTrack ™ wordt ingezet om samenhang van impliciete beleidsdoelen uit strategische documenten te vinden en deze expliciet te maken.
De expliciet gemaakte beleidsdoelen kunnen vervolgens getoetst worden op kruisverbanden met doelstellingen uit operationele documentatie zoals teamplannen, procesbeschrijvingen, rapportages, etc. Op deze manier kan de verkregen informatie vertaald worden naar kennis t.b.v. effectieve besluitvorming en sturing om uw doelen te bereiken.

Ja, ik wil graag nieuwsupdates van publiekewaardecreatie.nl ontvangen!