Kom kennismaken tijdens de

2-Daagse Masterclass

STRATEGISCH KENNISMANAGEMENT

24 februari & 25 februari 2020

Publieke waarde is het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol

(Talbot, 2006)

Publiekewaardecreatie.nl

Publiekewaardecreatie is een kennis- en expertiseplatform waarin  samenwerken  aan publieke waardecreatie voor de overheid centraal staat.  
Wij ondersteunen openbaar bestuurders bij het verhogen en vormgeven van de publieke waarde van overheidsorganisaties.

We ontwikkelen publieke waarde referentiearchitectuur waarmee openbaar bestuurders in samenwerking met ambtelijke uitvoeringsorganisaties hun visie op publieke waarde concreet en meetbaar kunnen operationaliseren.

Nieuwe inzichten in de kwaliteit van publieke dienstverlening kunnen direct omgezet worden in  concrete actie en resultaat die de publieke waarde verhogen.

Zo ontstaat er overzicht in het continu veranderproces, dat essentieel is om het vertrouwen in de relatie tussen burger en overheid te optimaliseren en te borgen.

Door dit veranderproces contant te monitoren en te evalueren ontstaat een vraag- en oplossingsgerichte overheid die de kwaliteit van publieke dienstverlening en bedrijfsvoering continu verbetert.

Dat is een mooi uitzicht op een waardevolle overheid!

Publiekewaardecreatie.nl is waardegericht voor het openbaar bestuur, waardegedreven voor de overheidsorganisatie, en waardevol voor de samenleving.  Publieke waarde creëren is bouwen aan vertrouwen.

Oftewel: een overheidsorganisatie die resultaten behaalt ten behoeve van de samenleving

(En het liefst gewaardeerd met minimaal een 8)

Waarom publieke waardecreatie?

Publieke waarde creëren is noodzakelijk om het vertrouwen van de burger verkrijgen en te behouden.

Het staat voor het garanderen dat doelstellingen worden behaald en publieke diensten worden geleverd ten behoeve van de gemeenschap op een manier die wordt ervaren als:

  1. Legitiem, en
  2. Vertrouwen wekt bij het publiek

Om het vertrouwen van de burger te verkrijgen en te behouden is het benoemen en rechtvaardigen van de publieke waarde welke door de organisatie worden behaald en worden gereflecteerd in de dagelijkse gang van zaken van essentieel belang.

(M. Moore, 1995)

Hoe publieke waarde creëren?

De overheid heeft een monopoliepositie op publieke dienstverlening die tot stand komt met de inzet van gemeenschapsgeld en overheidsorganisatie.

Daarom moet de burger erop kunnen vertrouwen dat de overheid onder alle omstandigheden presteert en publieke dienstverlening biedt die aansluit bij de huidige tijdsgeest van de samenleving en voorkeuren van de burger.

Het vereist een vorm van goed openbaar bestuur om voldoende bestuurskracht te ontwikkelen en daarmee publieke waarde te creëren.

Zodat dit proces in goede banen wordt geleid en de publieke waarde gereflecteerd wordt in de dagelijkse bedrijfsvoering zodat dit vertrouwen wekt bij de samenleving.

Het gaat hierbij dus om de manier waarop publieke waarde tot stand komt.

Wat te doen?

De wereld verandert in een razendsnel tempo en ook de overheid ontkomt er niet aan daarin mee te veranderen.

In deze sterk veranderende omstandigheden een hoge kwaliteit van dienstverlening bieden betekent risico’s nemen en regie op risicobeheersing voeren.

Want veranderen betekent onzekerheid, en onzekerheid is een risico. Zeker als het om gemeenschapsgeld en de kwaliteit van publieke dienstverlening gaat.

Daarom is het zaak om vraaggestuurd- en oplossingsgericht samen te werken aan excellente publieke dienstverlening zonder verliesoogmerk.

Dit kan enkel door hetzelfde doel na te streven en dit te sturen op samenhang zodat een coherent geheel ontstaat tussen

  1. Uitkomsten  (het vertrouwen van de burger in de overheid)
  2. Resultaten (een publiekewaarde gedreven overheid)
  3. Prestatie (een effectieve overheid)
  4. Een kostenbewuste (efficiënte) overheid

Publiekewaardecreatie.nl is
waardegericht voor het openbaar bestuur,
waardegedreven voor de overheidsorganisatie
& waardevol voor de samenleving

Ja, ik wil graag de nieuwsupdates van publiekewaardecreatie.nl ontvangen!

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.
© publiekewaardecreatie.nl | Telefoon: +31 (0)6 22450191 | E-mail: mail@publiekewaardecreatie.nl