“Basis op orde” in dezelfde taal

Om schoon drinkwater ook in de toekomst te garanderen werken waterschappen gelukkig steeds meer samen. Bijvoorbeeld met het programma “Basis op orde” wordt onder architectuur samengewerkt om o.a. dezelfde taal te spreken. Dat is natuurlijk een heel goed initiatief. Echter wordt binnen het rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven niet dezelfde taal gesproken dan binnen de waterschappen. Hierdoor kunnen strategische doelen uit het bestuursakkoord water erg lastig vertaald worden naar operationele doelstellingen voor de waterschappen.

Voorbeeld: Vanuit landelijk beleid wordt in het bestuursakkoord water gesproken over de waterketen. Terwijl tussen de samenwerkende partners; rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven diverse andere woorden worden gebruikt zoals afvalwaterzuivering, afvalwaterketen, waterketenbeheer, etc. Dit zorgt voor onduidelijkheid en misverstanden tussen de samenwerkingspartners omdat ze niet weten of ze wel hetzelfde bedoelen als het over het behalen van strategische doelen t.a.v. de waterketen.

Belangrijk is dus dat samenwerkende partners dezelfde taal spreken! Zo worden deze onduidelijkheden en misverstanden opgeheven.

 

 


KnowledgeTrack™ is een documentanalyse-tooling die ongestructureerde tekstgegevens omzet in hoogwaardige informatie en dit vertaalt naar bruikbare kennis waarmee de de gehele organisatie dezelfde taal zal spreken.

 

 


 

Publieke waarde is het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol en komt tot stand door goed openbaar bestuur.

Overheidsorganisaties creëren publieke waarde door het behalen van concrete resultaten. Dit doen zij door organisatiebeleid om te zetten naar het leveren van publieke dienstverlening, wetten, regelgeving en andere acties die publieke waarde vertegenwoordigen en in overeenstemming zijn met de behoeften en verwachtingen van burgers.