Artikelen door Robert Borkes

Doelgericht beleid verhoogt publieke waarde

Voor mijn onderzoek naar publieke waarde en goed openbaar bestuur onderzoek ik veel collegeakkoorden en beleidsplannen van gemeenten op doelgerichtheid en doelmatigheid. Ik bekijk dan of verkiezingsbeloften door bestuurders worden waargemaakt. Slagen zij erin deze te operationaliseren?  Het valt me op dat er te weinig samenhang zit in hun strategische- en operationele documenten. In deze […]

Publieke waarde van Waterschappen in vijf stappen

Grote wateropgaven en doelmatige uitvoering, voor schoon, voldoende, en veilig water. De bedoeling van overheidsorganisaties is het effectief realiseren van doelen om zo publieke waarde te creëren. Bij waterschappen bestaan deze doelen uit het zorgdragen voor: Schoon water Voldoende water Waterveiligheid zodat inwoners van Nederland over voldoende schoon drinkwater beschikken en droge voeten behouden.  Door […]

Excellent presterende overheidsorganisaties creëren publieke waarde

De visie van deze organisaties op publieke waarde wordt vertaald naar operationele capaciteit. De hele organisatie levert zo haar publieke dienstverlening  in optimale vorm. Vaak echter ontbreekt deze visie. Dan is er wel visie op publieke dienstverlening, maar geen integrale visie op publieke waarde. Hierdoor blijft de kwaliteit van dienstverlening beperkt tot deze afdeling. Jammer, […]

Effectief sturen op organisatiedoelen en een efficiënte bedrijfsvoering

Een organisatie is een collectief van medewerkers dat samenwerkt aan hetzelfde organisatiedoel. Veel medewerkers hebben vaak een eigen interpretatie van dit organisatiedoel. Hoe krijgen we nu alle neuzen dezelfde kant op zodat medewerkers ook het gedrag gaan vertonen dat bijdraagt aan het behalen van het organisatiedoel? Conform de theory of planned behavior (Ajzen, 1977) zijn […]

“Basis op orde” in dezelfde taal

Om schoon drinkwater ook in de toekomst te garanderen werken waterschappen gelukkig steeds meer samen. Bijvoorbeeld met het programma “Basis op orde” wordt onder architectuur samengewerkt om o.a. dezelfde taal te spreken. Dat is natuurlijk een heel goed initiatief. Echter wordt binnen het rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven niet dezelfde taal gesproken dan binnen […]

De publieke waarde van enterprisearchitectuur

Wat is publieke waarde? Publieke waarde beschrijft wat een overheidsorganisatie bijdraagt aan de samenleving. En zou daarmee openbaar bestuurders en managers een idee moeten geven van hoe hun bestuurlijk functioneren en bijbehorende organisatieactiviteiten een bijdrage leveren aan het algemeen belang. Er zijn diverse definities van publieke waarde.  In deze publicatie is ervoor gekozen om een combinatie […]