Kennisdocument | De publieke waarde van zaakgericht werken

Gemeenten functioneren in een snel en sterk veranderende samenleving en streven naar een hogere kwaliteit van publieke dienstverlening tegen lagere kosten. Zij doen dit via ingerichte werkprocessen waarbij zij in het kader van hogere kwaliteit van publieke dienstverlening en bedrijfsvoering een zaaksysteem inzetten en creëren op die manier publieke waarde. De burger vindt echter dat

Een nieuwe website voor publiekewaardecreatie.nl

Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan deze website. Dat betekent dat sommige pagina´s en teksten onvolledig kunnen zijn of fouten bevatten. Wij vragen uw begrip daarvoor. Mocht u ondertussen vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Robert Borkes via
Vragen en contact