Samenwerken aan een waardegedreven overheid


Waar staat uw organisatie nu?

Deze eerste fase betreft het creëren van "INZICHT". Neem op basis van wetenschappelijke karakteristieken en kenmerken waar wat de huidige capaciteit tot publieke waardecreatie is. En bepaal of uw organisatie op dit moment fit genoeg om een 8 te leveren? Want een 8 is wat de burger verwacht.

Waar wil uw organisatie naar toe?

De tweede fase bestaat uit het creëren van "UITZICHT". En stelt op basis van "evidence based management" de leerdoelen van uw organisatie vast die noodzakelijk zijn om uw organisatie in een dynamische staat te brengen. Zodat u in de toekomst oplossingsgericht kunt inspelen op veranderingen.

Hoe komt uw organisatie daar?

De derde fase betreft het creëren van "OVERZICHT". Door effectieve evaluatie & monitoring van uw leerroutes faciliteert u uw organisatie bij het excelleren in continu veranderde omgeving, zodat deze zich in samenhang en op basis doorslaggevende factoren kan ontwikkelen.

Het allerlaatste nieuws van Publiekewaardecreatie.nl

D-Day voor 39 Nederlandse gemeenten vandaag!

Per 1 januari zijn er in Nederland weer een aantal gemeenten minder. De teller staat nu op 380 en zal volgend jaar sterk dalen door voorgenomen fusies en herindelingen. Vandaag beslist de Tweede Kamer over het lot van maar liefst 39 gemeenten die voornemens zijn te fuseren tot 12 nieuwe gemeenten per 1 januari

Kennisdocument | De publieke waarde van zaakgericht werken

Gemeenten functioneren in een snel en sterk veranderende samenleving en streven naar een hogere kwaliteit van publieke dienstverlening tegen lagere kosten. Zij doen dit via ingerichte werkprocessen waarbij zij in het kader van hogere kwaliteit van publieke dienstverlening en bedrijfsvoering een zaaksysteem inzetten en creëren op die manier publieke waarde. De burger vindt echter dat

Gouda in het Glazen Huis

Serious Request Serious Request is al jaren een aansprekend evenement  dat 6 dagen duurt en veel belangstellenden trekt. Het glazen huis, met DJ’s erin, is de trekpleister.  Het gaat natuurlijk om het goede doel, maar het is altijd bijzonder dat het doen en laten van de DJ’s in het glazen huis dagenlang voor een groot

De publieke waarde van digitaal inspreken

De transitie van representatieve naar participatieve besluitvorming. Recentelijk ging ik in gesprek met een gemengd gezelschap van raadgriffiers, informatiebeheerders en applicatiebeheerders over de toekomst van het digitaal vergaderen in bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Als snel werden technologische kansen op het gebied van informatietechnologie gebruikt om een antwoord te vinden op één van de maatschappelijke uitdagingen van vandaag

Een nieuwe website voor publiekewaardecreatie.nl

Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan deze website. Dat betekent dat sommige pagina´s en teksten onvolledig kunnen zijn of fouten bevatten. Wij vragen uw begrip daarvoor. Mocht u ondertussen vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Robert Borkes via
Vragen en contact