Achtergrond:

Een succesvolle beleidscyclus  bestaat grofweg uit 3 stappen:

Het maken en ontwikkelen van beleid (beleid-planning) , de operationele uitvoer ervan (beleidsuitvoering) en toetsen van de gevolgen/uitwerking die deze heeft in de maatschappij (beleidsevaluatie).

Hierbij is het de verantwoordelijkheid van politici en directies, om nieuw of bestaand beleid vorm te geven, en beleid(ambtenaren) daar op een efficiënte en effectieve wijze uitvoer aan te geven, om vervolgens een weg te vinden in de maatschappij ( burgers en bedrijven)

Desalniettemin lijkt een deel van de beleidsdoelstellingen onderweg deels verloren te gaan en leid daardoor om verschillende uiteenlopende rede, in de beleving van de burger, niet tot het gewenste resultaat.   Waarbij de vragen opkomen: Is het beleid helder? Hoe vindt de overdracht van directie naar de operatie plaats? Beschikken de uitvoerders over duidelijke en consistente richtlijnen om de opdracht uit te voeren? En is er voldoende rekening gehouden met terugkoppeling vanuit de maatschappij?

Omdat beleid, en de uitvoer ervan, nu eenmaal mensenwerk is welke onderhevig is aan persoonlijke aannames, inzichten, belangen, oordelen, kennis en capaciteit is het van belang de beleidsdoelstelling  zo helder mogelijk te duiden en te ondersteunen met kwalitatieve informatie technologie waar indien gewenst een beroep op kan worden gedaan bij het efficiënt en effectief uitvoeren en realiseren van beleid.

Probleemstelling:

Desalniettemin lijkt een deel van de beleidsdoelstellingen onderweg deels verloren te gaan en leid daardoor om verschillende uiteenlopende rede, in de beleving van de burger, niet tot het gewenste resultaat.   Waarbij de vragen opkomen: Is het beleid helder? Hoe vindt de overdracht van directie naar de operatie plaats? Beschikken de uitvoerders over duidelijke en consistente richtlijnen om de opdracht uit te voeren? En is er voldoende rekening gehouden met terugkoppeling vanuit de maatschappij?

Omdat beleid, en de uitvoer ervan, nu eenmaal mensenwerk is welke onderhevig is aan persoonlijke aannames, inzichten, belangen, oordelen, kennis en capaciteit is het van belang de beleidsdoelstelling  zo helder mogelijk te duiden en te ondersteunen met kwalitatieve informatie technologie waar indien gewenst een beroep op kan worden gedaan bij het efficiënt en effectief uitvoeren en realiseren van beleid.

Overheid

De informatie technologie zou politiek en directies overzicht en inzicht moeten geven in de beleidsdoelen en in hoeverre deze gerealiseerd zijn, maar tegelijkertijd de uitvoerders richting geven bij het operationeel uitvoeren van de doelen en de informatie die daarbij van dienst kan zijn om deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Zonder daarmee de vrijheid en creativiteit van handelen van het individu in de weg te staan.

Burgers

Door burgers niet alleen te informeren over; doelen en resultaten, maar ook te betrekken bij de inspanningen die daarvoor geleverd dienen te worden zal als vanzelfsprekend,  leiden tot een meer participerende betrokkenheid, simpelweg omdat men een beter inzicht heeft in de complexiteit van soms voor het oog simpele beleidsdoelstelling en in sommige gevallen teleurstellende resultaten.

Operationeel

Omdat operationele beleidsmedewerkers onmiskenbaar de meest belangrijke schakel zijn om de door de politiek geformuleerde beleidsdoelen te vertalen naar optimale dienstverlening voor burgers en bedrijven, is toegang tot kwalitatieve informatie technologie (data) een belangrijke toegevoegde waarde.

Verder lezen…