• Introductie

  Een strategisch- en veranderkundig HRM

  De overheid moet veranderen. Dat gaat steeds sneller en niet zonder slag of stoot. Want de ene verandering is nog niet geweest of de andere is alweer ingezet. Dat betekent veel voor de medewerkers en vraagt enorm veel van hen. Dat is in de praktijk goed te merken want zo langzamerhand beginnen onze medewerkers “verandermoe” te worden van al die noodzakelijke- en goed bedoelde initiatieven.

  Hedendaagse vraagstukken als mobiliteit, flexibiliteit, en duurzaamheid zijn termen die een grote rol spelen bij deze veranderingen. Maar hoe nu daarmee te komen tot een strategische resultaat met HRM om daarmee publieke waarde te creëren? En daarbij praktische vragen te beantwoorden om van verzuimbeleid te komen tot gezondheidsbeleid en medewerkers zo flexibel mogelijk maar vooral waardegericht te kunnen laten bijdragen aan het gemeenschappelijke resultaat?

  hrm

   

  Vooral dezelfde taal spreken, sturen op samenhang, en respect voor het verleden en het heden zijn cruciaal om draagvlak te verkrijgen. En zodoende veranderingen waardegericht en duurzaam tot stand te brengen. Dat leert u tijdens deze 3-daagse Masterclass!

 • Inhoud

  Dag 1:

  De topfitte overheidsorganisatie

  Tijdens de eerste dag nemen wij u mee op de expeditie die waardegericht veranderen heet en kijken we naar de kwaliteit van organisatie. Daarbij komen termen als publieke waardecreatie, goed openbaar bestuur, en bestuurskracht uitgebreid aan bod. En wat betekenen deze termen voor het continue proces van veranderen? Om u vervolgens op wetenschappelijke wijze inzicht te geven dit organisatorisch te sturen. Zodat uw organisatie fit genoeg is om deze expeditie succesvol te ondernemen. Daarbij zal het Dynamische Overheidsorganisaties (DO) framework uitgebreid worden behandeld.

  Dag 2:

  Vraag- en oplossingsgericht veranderen

  Om de waardecreërende karakteristieken en kenmerken van het DO framework te relateren aan HRM en te kunnen sturen op samenhang is architectuur niet weg te denken in organisaties. Hiermee creëren we overzicht voor onszelf, de organisatie, en de medewerkers. Het is de manier binnen organisaties om te kijken naar samenwerkingsverbanden en waar verbeterslagen kunnen worden uitgevoerd. Enterprise architectuur zorgt ook voor transparantie in een organisatie. Door deze transparantie is een holistisch blik mogelijk waardoor oplossingsrichtingen eenvoudig te herkennen en dus te bepalen zijn. Met deze aanpak wordt een stuurmiddel geboden waarmee op publieke waarde kan worden gestuurd. Het is direct duidelijk wat de effecten zijn.

  Door het toepassen van Enterprise Architectuur vanuit de zingeving (missie, visie, kernwaarden, doelstellingen en strategie), is de vormgeving op een pragmatische manier mogelijk voor het ontwerpen, gebruiken en veranderen van de organisatie. Dit gebeurd aan de hand van de stappen:

  • Zingeving van een organisatie in kaart brengen;
  • Het analyseren van organisatieproblemen;
  • Het vormgeven van de organisatie aan de hand van het oprganisatieprobleem
  • Het analyseren en beoordelen van organisatieproblemen gerelateerd aan het beschikbaar hebben of maken van informatie in de organisatie.
  • Het vaststellen van een oplossingsrichting voor het organisatieprobleem.
  • Het vervolgtraject aan de hand van de oplossingsrichting

   

  Dag 3:

  De publieke waarde van HRM

  We kunnen mensen en organisaties pas goed begrijpen als we iets weten van hun verleden. Bij mensen gaat het dan om de opvoeding, persoonlijke, ingrijpende gebeurtenissen en persoonlijke keuzen die mensen in het verleden hebben meegemaakt. Bij organisaties en specifiek waardegericht HRM is het feitelijk net zo. Ook een organisatie hoeft een verleden waarin gebeurtenissen zich hebben afgespeeld die tot op de dag van vandaag doorwerken bij de medewerkers. Als een organisatie dus voor een transitie staat en de weg wil inslaan naar daadwerkelijk strategisch HRM, moet het besef er zijn dat er wissels moeten worden omgezet en daarbij is uitzicht noodzakelijk.

  Wissels voor wat betreft de relatie tussen medewerkers en organisatie, de stijl van leidinggeven, de concrete invulling van HRM- instrumenten en wellicht ook de waarden en de organisatiecultuur. En juist het besef dat de bestaande wissels gevormd zijn door het verleden, maakt de verandering gemakkelijker. De bestaande wissels hadden hun functie, maar wel in een vorige tijd. Erkenning hiervan voorkomt ook onnodige weerstand omdat medewerkers het gevoel krijgen in het verkleden te hebben gefaald: Als alles anders moet, hebben we het dan in het verkleden niet goed gedaan? Nee, is hierop het antwoord, maar het kan veel beter en voor effectiever.

  Op basis van verschillende theoretische inzichten en persoonlijke ervaringen zijn er vijf veranderkundige uitgangspunten.de veranderkundige inzichten die aan de orde komen zijn;

  • Mensen en organisaties leven in de tijd;
  • Een balans tussen urgentie en perspectief;
  • Concretiseren naar individueel niveau
  • Dialoog en reflectie
  • Systeemtheorie

  Resultaat

  Een balans tussen urgentie en perspectief

  Urgentie geeft het gevoel dat het anders moet, dat doorgaan op deze weg uiteindelijk doodlopend is. Bewustwording dat de huidige weg gevormd is door het verleden, maar in de toekomst doodlopend zal zijn. Het gaat ook om het perspectief dat de verandering moet leiden tot iets beters, er moet uitzicht zijn op een situatie die aanlokkelijk is.

  Deze interactieve 3-daagse Masterclass geeft u inzicht in de huidige fitheid van uw organisatie, schept overzicht in de samenhang op sturing en biedt u en uw organisatie uitzicht op een waardegericht perspectief

 • Doelstelling

  Concretiseren naar individueel niveau
  De individuele medewerker zal een verandering direct betrekken op zijn of haar persoonlijke situatie. Daar waar een directeur in een volle kantine spreekt over een samenvoeging van twee businessunits, denkt de medewerker: ‘heb ik volgend jaar mijn baan nog? Doe ik dan nog hetzelfde werk? Zit ik dan nog met dezelfde collega’s ? En wat zou mijn vrouw of man hiervan vinden?’

  Dialoog en reflectie
  Inspiratie en betekenisgeving bestaan pas als emotie en ratio aan de orde zijn. Ratio is van belang om argumenten te wisselen en gezamelijk te analyseren. Emotie is van belang om vertrouwen op te bouwen; dit is een belangrijke voorwaarde omdat men gezamelijk als het ware ‘op weg’ gaat en de verandering moet vormgeven.

  Doelgroep

  Deze 3-daagse Masterclass is een must voor Wethouders met HRM in hun portefeuille, gemeente secretarissen, afdelingsdirecteuren, eindverantwoordelijken en teamleiders HRM. Her en der spreken we regelmatig over een change agent. Hiermee bedoelen we de persoon die specifiek verantwoordelijk is voor het verandertraject op weg  naar strategisch HRM. Dat kan ook een lid van de raad van bestuur zijn die dit project trekt. Maar het kan ook de manager HRM zijn of wellicht een externe begeleider.

 • De docenten voor deze 3-daagse Masterclass zijn:

  Linda Erren
  Linda Erren

  Ben Erren
  Ben Erren

  Robert Borkes

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zij nodigen u van harte uit voor deze 3-daagse Masterclass en hopen u tijdens deze Masterclass te mogen verwelkomen, begeleiden, en te coachen naar meer mooie en praktisch toepasbare inzichten, zodat ze een constructieve, plezierige, praktische, interactieve, en vooral leerzame bijdrage kunnen leveren.

  • Zuid Nederland:

  Data: Maandag 17 oktober, maandag 24 oktober,  en maandag 10 november 2016

  Locatie: Kasteel Doenrade.

  • Oost Nederland

  Data: Dinsdag 18 oktober, dinsdag 25 oktober, en dinsdag 11 november 2016

  Locatie: van de Valk Hengelo (Ov.)

   

 • De kosten voor deze 3-daagse Masterclass bedragen 1895.- Euro  exclusief Btw. Door het volgen van deze 3-daagse Masterclass draagt u met kennis en de financiële bijdrage concreet aan de ontwikkeling van een waardegerichte referentiearchitectuur voor de overheid.

  Deze 3-daagse Masterclass is inclusief dagarrangement met:

  • Literatuur
  • Lunches, koffie, thee en fris

  Inschrijven voor de 3-Daagse Masterclass waardegericht veranderen met HRM kan via onderstaand aanmeldingsformulier.

  Inschrijfformulier workshop waardegericht publiek leiderschap
  * Is een verplicht veld
  (Hier kunt u eventuele vragen of opmerkingen plaatsen.)
  .

 

Vragen en contact