Joop van Nierop

Ruime ervaring met (interactieve) beleid- en strategieontwikkeling op strategisch én tactisch-operationeel niveau, advisering van bestuurders en integraal management.
Zet duidelijke lijnen uit en is zowel in de leidinggevende rol als in de adviserende rol naar bestuurders effectief. Beschikt over bestuurlijke en organisatorische sensitiviteit.

Kernkwaliteiten: visie, betrokken, deskundig, zakelijk, resultaatgericht.