Onze missie is het stimuleren van een effectieve samenwerking tussen overheid en inwoners door het bieden van training & coaching aan bewoners(groepen), ambtenaren en politici. Onze visie is gericht op het menszijn van onze deelnemers, of ze nu werken bij de overheid, of vrijwilliger zijn bij de plaatselijke sportvereniging. Door hen te helpen hun persoonlijke vaardigheden te versterken die nodig zijn in veranderende omstandigheden, en door hen te coachen op het vlak van persoonlijke overtuigingen en interpersoonlijke verhoudingen, denken wij de kloof tussen leef- en systeemwereld te kunnen dichten.  

Toekomstperspectief: samen sturen naar maatschappelijk resultaat!

En waar doen we het dan allemaal voor? Wij zien voor ons een maatschappij waarin lokale overheden en initiatiefnemers samen sturen naar maatschappelijk resultaat. Waarin ze zich niet laten leiden of belemmeren door rollen, functies of systemen, maar samen op een flexibele en gedreven wijze werk maken van maatschappelijke doelen. Wij zien voor ons een maatschappij waarin niet naar elkaar gewezen wordt, als het gaat om wie er verantwoordelijk is, maar waarin iedereen naar zijn/haar mogelijkheden bijdraagt, en een sterke gedeelde verantwoordelijkheid wordt ervaren voor de maatschappelijke resultaten. Wij zien voor ons een samen-leving, waarvan de overheid onderdeel uitmaakt. En er niet van een afstandje bijstaat en beoordeelt. Maar waarin zij wel een duidelijk eigen taak heeft.

thumbnail_HuisvanBurgerkracht doorzichtig

Het Huis van Burgerkracht wil meewerken aan die werkelijkheid door aan beide zijden ondersteuning te bieden en daardoor de systeemwereld en de leefwereld dichter bij elkaar te brengen. Ondersteuning in de vorm van coaching op de nieuwe rollen en belemmerende overtuigingen, het trainen van nieuw benodigde vaardigheden, en het verbeteren van interpersoonlijke verhoudingen.