[restabs alignment=”osc-tabs-left” pills=”nav-pills” responsive=”false” tabcolor=”#dd2e2e” tabheadcolor=”#ffffff” seltabcolor=”#dd0f0f” seltabheadcolor=”#ffffff” tabhovercolor=”#dd0f0f”]
[restab title=”Visie” active=”active”]

Onze visie 

Met onze dienstverlening willen we ondersteuning bieden voor publieke en private besturen en zo samen een uitdaging aangaan en mogelijk voorkomende problemen oplossen die anderen negeren wat leidt tot sociaal- economische groei.

[/restab]
[restab title=”Doel & resultaten”]

Doel

  • Excellente publieke dienstverlening.
  • Goed openbaar bestuur.
  • Optimale bedrijfsvoering (hoge kwaliteit van informatievoorziening, goede kwaliteit van organisatie, dynamische en vitale overheidsorganisaties).
  • Publieke waarden verhogen.
  • Bestuurskracht.
  • Toenemend vertrouwen van de doelgroep, de burger en de omgeving als geheel.
  • Meer betrokkenheid, begrip voor beslissingen, draagvlak.

 

Publiekewaardecreatie.nl is waardegericht voor het openbaar bestuur, waardegedreven voor de overheidsorganisatie, en waardevol voor de samenleving

[/restab]

[restab title=”Doelgroep”]

Doelgroep

Goed openbaar bestuur is een organisatie die haar diensten aanbiedt voor zowel in het publieke als in het private domein. Raadsleden, B&W, gemeente secretarissen (code rood gemeenten), toezichthouders, commissarissen, bestuursleden, afdelingsdirecteuren, eindverantwoordelijken en teamleiders.

Publiekewaardecreatie.nl is waardegericht voor het openbaar bestuur, waardegedreven voor de overheidsorganisatie, en waardevol voor de samenleving

[/restab]
[restab title=”De stuurgroep”]

 

Goedopenbaarbestuur.nl is waardegericht voor het openbaar bestuur, waardegedreven voor de overheidsorganisatie, en waardevol voor de samenleving

 

[/restab]

[restab title=”Kosten & inschrijven”]

ardegericht voor het openbaar bestuur, waardegedreven voor de overheidsorganisatie, en waardevol voor de samenleving

[/restab][/restabs]