Kompas

De MKIT ( management knowledge Improvement Tool)  is een online kompas die operationele beleidsmedewerker een selectie aan relevante informatie, content, suggesties en keuzemogelijkheden geeft die aangewend en/of toegepast kunnen worden om de beleidsdoelen doormiddel van onderlinge kennisuitwisseling op een vlotte en kosten efficiënte wijze te realiseren.

Om het Kompas te activeren dienen 4 stappen te worden doorlopen:

 1. Beleidsdoelen: invoeren van beleidsdoelen en standaarden
 2. Operationeel: beleidsmedewerkers vragen naar de operationele vorderingen van de beleidsdoelen.
 3. Content: verzamel bestaande en/of ontwikkel nieuwe content die bijdraagt aan het efficiënt en effectief realiseren van beleidsdoelen.
 4. Delen: deel beleidsgericht content met gelijkgestemde

Functionaliteit

Op basis van de operationele beoordeling van de beleidsmedewerkers wordt duidelijk welke beleidsdoelen nog niet (geheel) zijn gerealiseerd.

Op basis van deze analyse wordt automatisch content geproduceerd die gedeeld kan worden, om deze doelen verder te realiseren. Uiteraard bepaald de beleidsmedewerker zelf of de gekozen content ook daadwerkelijk bijdraagt aan het uiteindelijke doel. Zoals eerder vermeld; uiteindelijk is en blijft succesvol overheidsbeleid en de uitvoer ervan mensenwerk. Het kompas kan daarbij slechts de weg naar succes versnellen.

Voordelen van de KIT:

Gebruiker:

 • Expertise en kennis van operationele beleidsmedewerker staat centraal bij het gebruik van het kompas.
 • Kompas geeft richting bij het realiseren van operationele doelstellingen, door kennisdeling van relevante content.
 • De content is toegankelijk voor een vooraf bepaald aantal stakeholders en bevorderd daarmee de onderlinge synergie.
 • Toepasbaar bij het realiseren van nationale, lokale of projectmatige doelstellingen gericht op zowel processen als prestaties.

Content:

 • Het Kompas geeft 24 uur per dag toegang tot beleidsrelevante content.
 • Door content te hergebruiken hoeft het wiel niet keer op keer opnieuw uitgevonden te worden.
 • Operationele kennis is niet meer persoonsgebonden maar blijft beschikbaar voor het collectief .
 • Nieuwe content kan door beleidsmedewerkers zelf worden toegevoegd zonder tussenkomst van externe experts

Additioneel:

 • Geeft overzicht in de voortgang van beleidsdoelen en de realisatie ervan.
 • Optioneel kunnen burgers toegang krijgen tot (een deel van) het kompas om inzicht te krijgen in de processen die voorafgaan aan doelen en resultaten