Excelleer door evaluatie & monitoring van uw leerroutes

DOELSTELLING: Waarmaken

Nu de uitgangspositie (IST) en doel (SOLL) duidelijk zijn kunnen de leerroutes worden ingevuld. Daarbij worden de (1) karakteristieken en kenmerken van het Dynamische Overheidsorganisaties framework als basis gebruikt, en worden deze geconcretiseerd en ingevuld met de dynamische architectuur van (2) GEA om de samenhang te bewaken en oplossingsgericht te kunnen ontwikkelen. De leerroutes worden continu gemonitord en geëvalueerd met de (3) management knowledge Improvement Tool (Mkit) om de samenhang tussen de beleidscyclus en uitvoering te bewaken, en het leervermogen zo groot mogelijk te laten zijn.

DO_Samenhang

Kompas

De Mkit is een online kompas die operationele beleidsmedewerker een selectie aan relevante informatie, content, suggesties en keuzemogelijkheden geeft die aangewend en/of toegepast kunnen worden om de beleidsdoelen doormiddel van onderlinge kennisuitwisseling op een vlotte en kosten efficiënte wijze te realiseren.

Om het Kompas te activeren dienen 4 stappen te worden doorlopen:

  1. Beleidsdoelen: invoeren van beleidsdoelen en standaarden
  2. Operationeel: beleidsmedewerkers vragen naar de operationele vorderingen van de beleidsdoelen.
  3. Content: verzamel bestaande en/of ontwikkel nieuwe content die bijdraagt aan het efficiënt en effectief realiseren van beleidsdoelen.
  4. Delen: deel beleidsgericht content met gelijkgestemde

Als de leerroutes om uw doelen te behalen zijn bepaald kunt u met de Mkit eenvoudig het leerproces evalueren en monitoren zodat u effectief op het gewenste resultaat kunt sturen.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Robert Borkes

Robert Borkes

E-mail: r.borkes@publiekewaardecreatie.nl Telefoon: 0031 (0) 6 22 45 01 91

Publiekewaardecreatie.nl is waardegericht voor het openbaar bestuur, waardegedreven voor de overheidsorganisatie, en waardevol voor de samenleving