Masterclass: Publieke waardecreatie & Excellent openbaar Bestuur (Kwaliteit van leiderschap)

Masterclass: Dynamische Overheidsorganisaties (kwaliteit van organisatie)

Masterclass: Ontwikkelen en sturen in samenhang (kwaliteit van informatie)

Masterclass: Sturen op cultuur, gedrag, en resultaatverbetering (kwaliteit van publieke dienstverlening)