Gemeenten functioneren in een snel en sterk veranderende samenleving en streven naar een hogere kwaliteit van publieke dienstverlening tegen lagere kosten. Zij doen dit via ingerichte werkprocessen waarbij zij in het kader van hogere kwaliteit van publieke dienstverlening en bedrijfsvoering een zaaksysteem inzetten en creëren op die manier publieke waarde. De burger vindt echter dat de kwaliteit van publieke dienstverlening juist afneemt. Daarmee komen de ondervonden publieke waarde en het vertrouwen in de lokale overheid onder druk te staan.  M.a.w. het is onvoldoende duidelijk of  zaakgericht werken met een zaaksysteem bijdraagt aan het verhogen van de publieke waarde en daadwerkelijke kwaliteit van publieke dienstverlening. Dit kennisdocument gaat in op de vraag: Verhoogt zaakgericht werken publieke waarde?

[si-contact-form form=’12’]