Zoals inmiddels duidelijk is, bestaat het DO-framework uit de volgende zes karakteristieken:

 1. Publieke waardecreatie
 2. Kwaliteit van openbaar bestuur
 3. Transparant en proactief
 4. Over verkiezingsperioden heen kijken
 5. Continu leren en innoveren
 6. Kwaliteit van ambtenaren

Ten behoeve van HRM binnen de overheidssector zoomt dit wetenschappelijk onderzoek in op de zesde karakteristiek van het framework “kwaliteit van ambtenaren” (zie figuur 1).

Meters_6

(Figuur 1, kwaliteit van ambtenaren)

Deze karakteristiek bestaat uit vier onderliggende kenmerken:

Karakteristiek: 6. Kwaliteit van ambtenaren

Kenmerken:

 • Inspirerend management om de medewerkers van uw overheidsorganisatie zeer goede resultaten te laten behalen.
 • Stimulerend management dat medewerkers continu hun flexibiliteit en veerkracht laat versterken.
 • Uw overheidsorganisatie beschikt over een zeer gevarieerd en -complementair medewerkersbestand.
 • Uw overheidsorganisatie groeit en versterkt zich door samenwerking met leveranciers en/of burgers.

Om de verbinding tussen deze karakteristiek en het MTO leggen wordt verder ingezoomd op de eerste twee kenmerken van deze karakteristiek (zie bovenstaand overzicht). Daarbij zijn de volgende stappen van belang:

 1. Een DO assessment afnemen binnen de gemeentelijke HRM organisatie om inzicht te verkrijgen in de huidige DO-status van de organisatie (score op schaal van 1 t/m 10). Dit geeft aan in hoeverre uw HRM organisatie instaat is om publieke waarde te genereren.
 2. De uitslagen van het meest recente MTO ter beschikking stellen zodat deze vergeleken kunnen worden met de uitslag van het DO assessment.

Deelname aan dit onderzoek is geheel gratis en u draagt daarmee bij aan het ontwikkelen van een publieke waarde referentie architectuur ten behoeve van een waardevolle overheid. Het kost uw organisatie slechts 15 tot 20 minuten tijd per deelnemer om het assessment af te nemen. En het kost u als centraal aanspreekpunt 3 tot 5 uur tijd in de vorm van communicatie, rapportage, en evaluatie. Als u deelneemt aan dit wetenschappelijke onderzoek krijgt u als dank 25% korting op de 3-daagse Masterclass waardegericht veranderen met HRM van Publiekewaardecreatie.nl.

Wat levert u dat op? 

 • Inzicht in de huidige dynamische- en waardegerichte status van uw overheidsorganisatie.
 • Waarmee duidelijk wordt op welke kenmerken uw organisatie moet sturen.
 • En focus kunt aanbrengen op de onderwerpen die waarde toevoegen.
 • Dit is een goed vertrekpunt om nog meer overzicht te verkrijgen in de huidige dynamische status van uw overheidsorganisatie.
 • Zodat uw organisatie onder veranderende omstandigheden publieke waarde creëert door een uiterst effectief en efficiënt aanpassingsvermogen.

Meedoen met dit wetenschappelijk onderzoek, en ook samenwerken aan publieke waardecreatie kan middels onderstaand inschrijfformulier.

[si-contact-form form=’6′]