Voor het Do framework is interactieve software ontwikkeld. Deze software stelt u instaat op een pragmatische manier op de karateristieken van een dynamische organisatie te sturen. De software is gebaseerd op vragenlijst die zowel inzicht geven als stuurmiddel zijn voor uw organisatie. Aan de hand van de resultaten worden mogelijke vervolgacties aangegeven die leiden om tot het gewenste niveau te komen.

Het is zelfs mogelijk om What-If scenarios uit te voeren. U kunt aan de hand van een mogelijke te volgen actie zien wat de resultaten zijn en op welke karateristieken dit invloed heeft binnen uw organisatie. De software biedt u ook een mogelijkheid om inzicht te krijgen welke acties er genomen moeten worden om specifiek gekozen karateristieken te verbeteren en naar een hoger niveau te brengen.

Deze software wordt uitgebreid behandeld in de diverse masterclasses en is bruikbare zonder verder ondersteuning.