Effectiviteit begint met een duidelijk doel

Een organisatie is een collectief van professionals dat samenwerkt aan hetzelfde doel. Door het toevoegen van waarde aan haar omgeving, levert die organisatie prestaties. Zo’n prestatie komt tot stand door realisatie van een afgesproken doel. 

Een topprestatie wordt pas geleverd wanneer het doel effectief en efficiënt door een organisatie behaald wordt. Een excellente organisatie is dus een collectief van professionals dat effectief en efficiënt samenwerkt aan hetzelfde doel. 

Het is dan ook geen toeval dat effectiviteit één van de tien kenmerken is uit ’de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur’. Een gedragscode waar bijvoorbeeld de waterschappen zich aan gecommitteerd hebben.  

Wanneer je prestaties levert door afgesproken doelen te behalen komt dat ten goede aan het vertrouwen. Dat vertrouwen is weer goed voor de publieke waarde van een organisatie. Maar vaak blijkt dit gemakkelijker gezegd dan gedaan. 

Voorbeeld

‘Koersvast werken aan een klimaatbestendig Nederland’ staat geschreven in het bestuursakkoord klimaatadaptatie, dat getekend is door het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Koersvast impliceert hier dat er een doel is om koers op te houden. 

De strategische doelstelling van het bestuursakkoord water is “een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van ons land”. 

Maar wat is nu de de betekenis van deze twee woorden?  Beide termen zijn voor bestuurders impliciet, zodat de strekking op verschillende manieren is te interpreteren.  

De termen vinden we terug in het Deltaprogramma 2020 van het rijk;

‘Het doel van de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie is een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Nederland in 2050. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen handelen daarom vanaf 2020 klimaatbestendig en waterrobuust.’

Zo is effectief sturen onmogelijk, er wordt geschoten op een onduidelijk doel, koersvast kan dat niet  genoemd worden. Hoe neem je zo de beslissing die bijdraagt aan het eigenlijke doel?

In hetzelfde Deltaprogramma vinden we ook de volgende opmerking terug;

 ’Ook wordt verkend of de termen klimaatbestendig en waterrobuust concreter in te vullen zijn, om te kunnen beoordelen of de doelstelling voor een klimaatbestendige waterrobuuste inrichting in 2050 wordt gehaald’

Pas wanneer beide termen expliciet gemaakt worden door een duidelijke definitie, wordt effectief besturen mogelijk.  

Dan pas kan aan het kenmerk effectiviteit uit de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur worden voldaan. Ook kan dan de effectiviteit van ondersteunende programma’s goed gemeten worden en wordt publieke waarde gecreëerd.  

Meer weten over sturen op publieke waarde en het meten van prestaties binnen de publieke sector?

Schrijf je in voor het introductie webinar op 30 oktober!

In dit kosteloze introductie webinar ‘Sturen op publieke waarde’ krijgt u inzicht in uw publieke waarde, leert u hoe u strategische doelen kunt vertalen naar uitvoering en hoe u strategische-, proces- en operationele informatiestromen kan bepalen. Zodat u beter in staat bent om uw publieke waarde te verhogen.

Het introductie webinar is geschikt voor openbaar bestuurders en wordt gegeven door  Ing. Robert Borkes, CIO publiekewaardecreatie.nl. ‘Sturen op publieke waarde’ vindt online plaats op vrijdag 30 oktober van 10:00 tot 11:00 uur via Whereby.

 

 

Ja ik schrijf me in voor het kosteloze introductie webinar
op vrijdag 30 oktober van 10:00 tot 11:00 uur

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

 

Publieke waarde is het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol en komt tot stand door goed openbaar bestuur.

Overheidsorganisaties creëren publieke waarde door het behalen van concrete resultaten. Dit doen zij door organisatiebeleid om te zetten naar het leveren van publieke dienstverlening, wetten, regelgeving en andere acties die publieke waarde vertegenwoordigen en in overeenstemming zijn met de behoeften en verwachtingen van burgers.

 

Hoe creëren we publieke waarde?

Over de waarde die een overheidsorganisatie bijdraagt aan de samenleving

Een artikel van Robert Borkes in de september editie van  ‘Kwaliteit in bedrijf’.

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

 

 

Prestaties meten binnen de publieke sector

Overheidsorganisaties creëren publieke waarde door het leveren van  diensten, wetten en reguleringen. Maar alleen onder voorwaarde dat deze in waarde overeenstemmen met de behoeften en verwachtingen van burgers.

Publieke waarde vormt zo een ‘ruwe maatstaf waarmee de prestaties en het beleid van openbare instellingen kan worden gemeten’.  
(Kelly et al, 2002)

Publieke Waarde gaat dus over het behalen van resultaten door het leveren van prestaties. Het meten van deze prestaties is van cruciaal belang voor de organisatie, want dit komt de publieke waarde ten goede. 

 

7 rechtvaardigingen voor het meten van prestaties binnen de publieke sector

 

 1. Wanneer je resultaten niet meet, kun je niets zeggen over het succes of falen daarvan
 2. Wanneer je succes niet kunt waarnemen, dan kun je succes ook niet belonen
 3. Wanneer je succes niet kunt belonen, dan beloon je waarschijnlijk het falen
 4. Wanneer je succes niet kunt waarnemen, dan kun je er niet van leren 
 5. Wanneer je falen niet herkent, kun je het ook niet corrigeren 
 6. Wanneer je resultaten kunt aantonen, dan kun je de steun van het publiek winnen
 7. Wat wordt gemeten wordt gedaan

(Osborne en Gaebler, 1995)

 

 

Door uw beleidsdoelen expliciet te verwoorden kunt u goed kunt meten of uw organisatie op koers ligt

 

Meer weten over sturen op publieke waarde en het meten van prestaties binnen de publieke sector?

Schrijf je in voor het introductie webinar op 16 oktober!

In dit kosteloze introductie webinar ‘Sturen op publieke waarde’ krijgt u inzicht in uw publieke waarde, leert u hoe u strategische doelen kunt vertalen naar uitvoering en hoe u strategische-, proces- en operationele informatiestromen kan bepalen. Zodat u beter in staat bent om uw publieke waarde te verhogen.

Het introductie webinar is geschikt voor openbaar bestuurders en wordt gegeven door  Ing. Robert Borkes, CIO publiekewaardecreatie.nl. ‘Sturen op publieke waarde’ vindt online plaats op vrijdag 16 oktober van 10:00 tot 11:00 uur via Whereby.

 

 

Ja ik schrijf me in voor het kosteloze introductie webinar
op vrijdag 16 oktober van 10:00 tot 11:00 uur

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

 

Publieke waarde is het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol en komt tot stand door goed openbaar bestuur.

Overheidsorganisaties creëren publieke waarde door het behalen van concrete resultaten. Dit doen zij door organisatiebeleid om te zetten naar het leveren van publieke dienstverlening, wetten, regelgeving en andere acties die publieke waarde vertegenwoordigen en in overeenstemming zijn met de behoeften en verwachtingen van burgers.

 

Doelgericht beleid verhoogt publieke waarde

Voor mijn onderzoek naar publieke waarde en goed openbaar bestuur onderzoek ik veel collegeakkoorden en beleidsplannen van gemeenten op doelgerichtheid en doelmatigheid. Ik bekijk dan of verkiezingsbeloften door bestuurders worden waargemaakt. Slagen zij erin deze te operationaliseren? 

Het valt me op dat er te weinig samenhang zit in hun strategische- en operationele documenten. In deze documenten worden vaak andere benamingen gebruikt, zodat de samenhang niet te doorzien is. Het verband tussen strategische doelen en operationele doelstellingen is dan ver te zoeken. 

In een strategisch plan staan bijvoorbeeld de woorden ‘regisseren’ en ‘stimuleren’. Deze komen in  het collegeakkoord terug als ‘besturen’ en ‘bevorderen’.  Hierdoor zijn het dus geen strategische doelen. De woorden zijn daardoor ook niet vertaald naar operationele doelstellingen in onder andere de kadernota.

Daar zit voor gemeenten enorm veel verbeterpotentieel in. Want hoe kunt u sturen op doelen en operationele doelstellingen wanneer die diffuus zijn en niet met elkaar in lijn liggen? 

Met heldere doelen bereikt u meer resultaat!

Binnen publiekewaardecreatie.nl gebruiken we KnowledgeTrack™ om de samenhang van documenten te onderzoeken en de (ontbrekende) verbanden tussen strategische doelen en operationele doelstellingen aan te tonen.

 

 


KnowledgeTrack™ is een documentanalyse-tooling die ongestructureerde tekstgegevens omzet in hoogwaardige informatie en dit vertaalt naar bruikbare kennis waarmee de de gehele organisatie dezelfde taal zal spreken.

 

 


 

Publieke waarde is het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol en komt tot stand door goed openbaar bestuur.

Overheidsorganisaties creëren publieke waarde door het behalen van concrete resultaten. Dit doen zij door organisatiebeleid om te zetten naar het leveren van publieke dienstverlening, wetten, regelgeving en andere acties die publieke waarde vertegenwoordigen en in overeenstemming zijn met de behoeften en verwachtingen van burgers.

 


 

Publieke waarde van Waterschappen in vijf stappen

Grote wateropgaven en doelmatige uitvoering, voor schoon, voldoende, en veilig water.

De bedoeling van overheidsorganisaties is het effectief realiseren van doelen om zo publieke waarde te creëren. Bij waterschappen bestaan deze doelen uit het zorgdragen voor:

 • Schoon water
 • Voldoende water
 • Waterveiligheid

zodat inwoners van Nederland over voldoende schoon drinkwater beschikken en droge voeten behouden.  Door huidige klimaat- en maatschappelijke veranderingen blijft het waarmaken van deze opgaven een uitdaging.

 

Publieke waarde realiseren voor waterschappen

1. Ontwikkel een integrale visie op publieke waarde;

Bijvoorbeeld: ‘Ons waterschap innoveert en investeert in technieken ten behoeve van  de samenleving,  om ook in tijden van klimaatverandering garant te blijven staan voor schoon, voldoende drinkwater en droge voeten.’

 

2. Maak strategische doelen en operationele doelstellingen expliciet;

 • Doel; Schoon drinkwater dat aan de wettelijke normen en kaders voldoet.
 • Doelstelling; Waterzuivering die voldoet aan de normen van de waterwet.

 

3. Breng strategische doelen en operationele doelstellingen met elkaar in lijn en gebruik hierbij dezelfde taal;

Gebruikt u bijvoorbeeld integraal het woord; afvalwaterzuivering, waterzuivering of waterketen? Bedoelt iedereen daar wel hetzelfde mee? Met andere woorden; werk met eenduidige benamingen zodat u integraal dezelfde taal spreekt.

 

4. Creëer samenhang door bedrijfsfuncties en processen in kaart te brengen; 

Beschikt uw organisatie over een consistent overzicht van de organisatie? Maak overzicht van bedrijfsfuncties en processen, zodat samenhang ontstaat. Dit zorgt voor een integraal beeld hoe de organisatie functioneert. Bijvoorbeeld:

 • Bedrijfsfunctie: “waterzuivering”.
 • Proces: “beheren waterketen”.

 

5. Breng uw strategische-, procesmatige- en operationele informatiestromen in kaart zodat u kunt sturen

Bepaal de indicatoren om op elk niveau te kunnen sturen, zoals bijvoorbeeld:

 • Strategischhet percentage schoon drinkwater en de verstoringen daarop.
 • Proces; onderbrekingen van het zuiveringsproces.
 • Operationeel; de activiteiten die  binnen het proces goed of fout gaan.

Aan de hand van deze indicatoren wordt duidelijk of er geïnnoveerd of geïnvesteerd moet worden om ten behoeve van de samenleving schoon drinkwater te kunnen blijven leveren in tijden klimaatverandering, zoals beschreven in de visie.

 

Meer weten over sturen op publieke waarde voor waterschappen?

Schrijf je in voor het introductie webinar op 24 september!

In dit kosteloze introductie webinar ‘Sturen op publieke waarde’ krijgt u inzicht in uw publieke waarde, leert u hoe u strategische doelen kunt vertalen naar uitvoering en hoe u strategische-, proces- en operationele informatiestromen kan bepalen. Zodat u beter in staat bent om uw publieke waarde te verhogen.

Het introductie webinar is geschikt voor openbaar bestuurders en wordt gegeven door  Ing. Robert Borkes, CIO publiekewaardecreatie.nl. ‘Sturen op publieke waarde’ vindt online plaats op donderdag 24 september van 10:00 tot 11:00 uur via Zoom.

 

 

Ja ik schrijf me in voor het kosteloze introductie webinar

op donderdag 24 september van 10:00 tot 11:00 uur

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Publieke waarde is het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol en komt tot stand door goed openbaar bestuur.

Overheidsorganisaties creëren publieke waarde door het behalen van concrete resultaten. Dit doen zij door organisatiebeleid om te zetten naar het leveren van publieke dienstverlening, wetten, regelgeving en andere acties die publieke waarde vertegenwoordigen en in overeenstemming zijn met de behoeften en verwachtingen van burgers.

 

Excellent presterende overheidsorganisaties creëren publieke waarde

De visie van deze organisaties op publieke waarde wordt vertaald naar operationele capaciteit. De hele organisatie levert zo haar publieke dienstverlening  in optimale vorm.

Vaak echter ontbreekt deze visie.

Dan is er wel visie op publieke dienstverlening, maar geen integrale visie op publieke waarde. Hierdoor blijft de kwaliteit van dienstverlening beperkt tot deze afdeling. Jammer, want alles wat de overheid doet is publieke dienstverlening: publieke waarde hoort de gehele organisatie te beslaan.

Wanneer uw organisatie optimaal publieke waarde wil creëren dient eerst een integrale visie op publieke waarde te worden ontwikkeld.

Duidelijke strategische doelen leiden gemakkelijker naar concrete operationele doelen: sturing. Hierdoor kan in de uitvoering pas resultaat worden behaald: stijging van de publieke waarde.

 

Heeft uw organisatie een visie op publieke waarde?

 • Ja (100%, 1 Stemmen)
 • Nee (0%, 0 Stemmen)
 • Weet ik niet (0%, 0 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 1

Laden ... Laden ...

Meer weten over visie op publieke waarde en vertaling daarvan naar bedrijfsvoering?

Schrijf je in voor het introductie webinar op 24 september!

In dit kosteloze introductie webinar ‘Sturen op publieke waarde’ krijgt u inzicht in uw publieke waarde, leert u hoe u strategische doelen kunt vertalen naar uitvoering en hoe u strategische-, proces- en operationele informatiestromen kan bepalen. Zodat u beter in staat bent om uw publieke waarde te verhogen.

Het introductie webinar is geschikt voor openbaar bestuurders en wordt gegeven door  Ing. Robert Borkes MiM. MBI, CIO publiekewaardecreatie.nl en vindt online plaats op donderdag 24 september van 10:00 tot 11:00 uur via Zoom.

 

 

Ja ik schrijf me in voor het kosteloze introductie webinar

op donderdag 24 september van 10:00 tot 11:00 uur

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Publieke waarde is het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol en komt tot stand door goed openbaar bestuur.

Overheidsorganisaties creëren publieke waarde door het behalen van concrete resultaten. Dit doen zij door organisatiebeleid om te zetten naar het leveren van publieke dienstverlening, wetten, regelgeving en andere acties die publieke waarde vertegenwoordigen en in overeenstemming zijn met de behoeften en verwachtingen van burgers.

Effectief sturen op organisatiedoelen en een efficiënte bedrijfsvoering

Een organisatie is een collectief van medewerkers dat samenwerkt aan hetzelfde organisatiedoel.

Veel medewerkers hebben vaak een eigen interpretatie van dit organisatiedoel. Hoe krijgen we nu alle neuzen dezelfde kant op zodat medewerkers ook het gedrag gaan vertonen dat bijdraagt aan het behalen van het organisatiedoel?

Conform de theory of planned behavior (Ajzen, 1977) zijn daarbij drie onderwerpen voor de medewerker van belang.

Dit zijn drie onderwerpen waar de medewerker zijn gedrag aan zal verifiëren en waar de leidinggevende duidelijk invloed op kan uitoefenen:

 • Is het wenselijk dat ik mijn gedrag verander en welk voordeel levert dit nieuwe gedrag op?
 • Laat mijn omgeving hetzelfde gedrag zien en wat is de norm?
 • Beschik ik zelf over de juiste kennis en competenties om mijn gedrag aan te passen?

Kunnen deze vragen door de medewerker bevredigend worden beantwoord dan zal de gewenste gedragsverandering optreden en zullen organisatiedoelen makkelijker behaald worden.

Hier begint natuurlijk de uitdaging want de ervaring leert dat organisatiedoelen vaak onvoldoende duidelijk zijn en dat daar niet consistent op gestuurd kan worden door leidinggevenden. Daarom is het belangrijk om de organisatie integraal dezelfde taal te laten spreken.

En dit begint vanzelfsprekend met een duidelijk en gezamenlijk organisatiedoel!

Controlepunten voor uw organisatie:

 • Zijn onze organisatiedoelen expliciet gemaakt?
 • Komen deze coherent voor in onze strategische documentatie?
 • Liggen de organisatiedoelen in lijn met operationele doelstellingen?
 • Worden de organisatiedoelen en operationele doelstellingen voldoende gecommuniceerd?
 • Wordt voldoende gestuurd op organisatiedoelen en operationele doelstellingen?

Uw voordeel: hogere publieke waarde door effectiever sturen en efficiënter samenwerken. 

 

Publieke waarde is het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol en komt tot stand door goed openbaar bestuur.

Overheidsorganisaties creëren publieke waarde door het behalen van concrete resultaten. Dit doen zij door organisatiebeleid om te zetten naar het leveren van publieke dienstverlening, wetten, regelgeving en andere acties die publieke waarde vertegenwoordigen en in overeenstemming zijn met de behoeften en verwachtingen van burgers.

 


 

“Basis op orde” in dezelfde taal

Om schoon drinkwater ook in de toekomst te garanderen werken waterschappen gelukkig steeds meer samen. Bijvoorbeeld met het programma “Basis op orde” wordt onder architectuur samengewerkt om o.a. dezelfde taal te spreken. Dat is natuurlijk een heel goed initiatief. Echter wordt binnen het rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven niet dezelfde taal gesproken dan binnen de waterschappen. Hierdoor kunnen strategische doelen uit het bestuursakkoord water erg lastig vertaald worden naar operationele doelstellingen voor de waterschappen.

Voorbeeld: Vanuit landelijk beleid wordt in het bestuursakkoord water gesproken over de waterketen. Terwijl tussen de samenwerkende partners; rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven diverse andere woorden worden gebruikt zoals afvalwaterzuivering, afvalwaterketen, waterketenbeheer, etc. Dit zorgt voor onduidelijkheid en misverstanden tussen de samenwerkingspartners omdat ze niet weten of ze wel hetzelfde bedoelen als het over het behalen van strategische doelen t.a.v. de waterketen.

Belangrijk is dus dat samenwerkende partners dezelfde taal spreken! Zo worden deze onduidelijkheden en misverstanden opgeheven.

 

 


KnowledgeTrack™ is een documentanalyse-tooling die ongestructureerde tekstgegevens omzet in hoogwaardige informatie en dit vertaalt naar bruikbare kennis waarmee de de gehele organisatie dezelfde taal zal spreken.

 

 


 

Publieke waarde is het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol en komt tot stand door goed openbaar bestuur.

Overheidsorganisaties creëren publieke waarde door het behalen van concrete resultaten. Dit doen zij door organisatiebeleid om te zetten naar het leveren van publieke dienstverlening, wetten, regelgeving en andere acties die publieke waarde vertegenwoordigen en in overeenstemming zijn met de behoeften en verwachtingen van burgers.

 


 

De publieke waarde van enterprisearchitectuur

Wat is publieke waarde?

Publieke waarde beschrijft wat een overheidsorganisatie bijdraagt aan de samenleving. En zou daarmee openbaar bestuurders en managers een idee moeten geven van hoe hun bestuurlijk functioneren en bijbehorende organisatieactiviteiten een bijdrage leveren aan het algemeen belang. Er zijn diverse definities van publieke waarde.  In deze publicatie is ervoor gekozen om een combinatie van de twee meest gebruikte definities te hanteren.

 

Publieke waarde is het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol (Moore 1995) en tot stand komt op een manier die legitiem is en vertrouwen wekt bij de samenleving (Talbot 2006)

 

Elke publieke waardestrategie is onder te verdelen in drie vragen waar een antwoord op gegeven moet worden, te weten (Moore, 1995):

 • Welke missie en visie hebben we op publieke waarde?
 • Hoe kunnen we in het kader van autorisatie en legitimatie binnen onze organisatie, sturen, beheersen, verantwoorden, en toezicht houden?
 • Met welke operationele capaciteit en doelstellingen gaan de dat bereiken?

Wat is de publieke waarde van overheidsbeleid?

Publieke waarde gaat dus over het behalen van resultaten ten gunste van de samenleving. Dat betekent niets anders dan prestaties leveren door het realiseren van de beloofde doelen. Het is daarbij belangrijk dat doelenrealisatie ondersteund wordt door consistent en samenhangend beleid. Kaplan en Norton hebben daar in het verleden wereldwijd onderzoek naar gedaan, en daaruit blijkt dat maar 5% van het beoogde beleid gerealiseerd wordt omdat samenhang ontbreekt. Is het beleid niet in samenhang dan is de kans dus groot dat beloofde resultaten niet worden behaald en de publiek waarde daarvan achter zal blijven.

Dit betekent dat strategische doelen duidelijk (dan wel SMART) geformuleerd moeten worden en strategische plannen met elkaar in lijn moeten liggen en consistente samenhang moeten vertonen. Eigen onderzoek onder gemeenten wijst uit dat strategische doelen vaak multi-interpretabel zijn en dat er binnen het bestuur geen eenduidig en samenhangend beeld hiervan bestaat, waardoor doelrealisatie en het creëren van publieke waarde achterblijft.

De publieke waarde van enterprise architectuur

Enterprise Architecture (EA) wordt ingezet om de missie, visie en strategie te vertalen naar een samenhangende en consistente set principes en standaarden die richting geven aan het ontwerp van de onderneming als geheel (Hoogervorst, 2009). Daarmee wordt EA gebruikt om beleidsmatig te sturen op de strategische doelen van de organisatie, zodat samenhangende beslissingen genomen kunnen worden. EA is daarmee een goed hulpmiddel voor het openbaar bestuur en management van overheidsorganisaties om publieke waarde te creëren. EA geeft een compleet inzicht in de wijze waarop beleid is afgestemd op de bedrijfsprocessen, applicaties‐informatie en infrastructuur en hoe die samenhangen met de producten en diensten van de organisatie. Zodat verantwoorde strategische keuzes gemaakt kunnen worden en beleidsmatig effectiever op strategische doelen gestuurd kan worden. Daardoor kan EA tot een algehele prestatieverbetering van de organisatie leiden (Wagter, 2013), en zal daarmee de publieke waarde van overheidsorganisatie doen vergroten, waardoor het vertrouwen in overheidsorganisaties zal gaan toenemen.

 

Publieke Waarde Sport

65 % Nederlandse gemeenten beschikt niet over een actueel sportbeleid

 

Publieke waarde

Publieke waarde is het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol” (Talbot, 2006) “en tot stand komt op een manier die legitiem is en vertrouwen wekt bij de samenleving” (Moore, 1995). Een niet onbelangrijk gegeven voor gemeentebesturen die het beste met hun burgers voorhebben. En hoe is het gesteld met de publieke waarde van sportfaciliteiten en sport-, recreatie- en bewegingsprogramma’s waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn? In een meer dan interessant artikel in de uitgave van de Vereniging Sport en Gemeenten van september 2019 gaat Sandra van Maanen in op de Social Return of Investment van sport en bewegen. Zij start het artikel met de vraag wat investeren in sport gemeenten oplevert. Een terechte vraag. Het zijn immers de Nederlandse gemeenten die voor een aanzienlijk deel sportaanbod faciliteren en bekostigen. Nederlandse gemeenten hebben in 2017 ruim 1 miljard euro netto aan sport uitgegeven. Dat is 1,6 procent van alle uitgaven van de gemeenten en per inwoner gemiddeld 59 euro (bron: Monitor Sportuitgaven gemeenten, MulierInstituut 2018). Volgens Van Maanen levert elke geïnvesteerde euro 2,5 keer zoveel op. En, zo gaat Van Maanen verder, de SROI kan gemeenten helpen beleidsmatige keuzes te maken, te onderbouwen en te verantwoorden. In deze benadering ligt een zwaar accent op het economisch rendement van sport en minder op publieke waarde zoals eerder gedefinieerd. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten, maar het is ontegenzeglijk dat meer en meer gemeenten oog krijgen voor de publieke waarde van Sport. Het ontsluiten van publieke waarde gebeurt door het nog nadrukkelijker ontwikkelen van integraal sportbeleid waarbij verbindingen worden gelegd met het o.a. het sociaal domein, de participatiewet en ruimtelijke planning. Een vervolgvraag is hoe in de afgelopen 10 jaar publieke waarde door gemeenten is gemonitord en gemeten. Rotterdam is een voorbeeld van een gemeente die als een van eerste de stap zette om voor alle voorkomende productgroepen sport en recreatie prestatie-indicatoren en kengetallen te ontwikkelen. Deze werden benut voor de verantwoording van geleverde diensten. Maar daarmee was nog steeds sprake van een globale wijze van verantwoording. Welke accommodaties en diensten biedt de gemeente aan, wat kost het, wat is het gebruik en wat is de gebruikerstevredenheid. Uitgedrukt in financiële cijfers, prestatie-indicatoren, kengetallen en klantentevredenheidscijfers.

Verdiepingsslag meting en verantwoording

Bij de programma’s Lekker Fit en Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) volgde een verdiepingsslag in het monitoren, meten en verantwoorden. Meting van gedrags- en gezondheidseffecten zijn voorbeelden van metingen van behaalde positieve gedrags- en gezondheidsresultaten. Op de schaal van een onderzoekspopulatie, in de genoemde voorbeelden basisschoolleerlingen, kun je spreken van al of niet behaalde waardevolle publieke waarde in de vorm van gedrags- gezondheidseffecten.

Doelmatige overheid en organiserend vermogen

Bij beleid, uitvoering en resultaatmeting van gemeentelijk sportbeleid is het zaak onderscheid te maken tussen de rol van gemeenten, gesubsidieerde aanbieders, commerciële aanbieders en de gebruikers van sportfaciliteiten en programma’s. Deelname aan en tevredenheid over het sport- en beweegaanbod van burgers kun je meten. Doelgerichtheid en efficiency van gesubsidieerde en commerciële aanbieders kan inzichtelijk worden gemaakt en worden beoordeeld. Maar hoe beoordeel je het organiserend vermogen en de doelmatigheid van gemeenten om op het terrein van sport, recreatie en bewegen maximale publieke waarde te bewerkstelligen. Wordt vanuit het laatste collegeprogramma het staande sportbeleid bijgestuurd? Beschikt een gemeente over actueel beleid voor sport, recreatie en bewegen? Wordt nieuw sportbeleid doelgericht gerealiseerd? De vraag stellen is hem ook beantwoorden. Wordt daarvoor ingezoomd op de beschikbaarheid van geactualiseerde of nieuwe beleidsnota’s bij gemeenten als bestuurlijk sturingsinstrument dan is er het volgende beeld (bron: databank Vereniging Sport en Gemeenten). In het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 en het daaropvolgende jaar 2019 brachten 31 (8,7%) van de gemeenten een nieuwe sportnota uit. In 2017, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 werd door 40 gemeenten (11,3 %) een nieuwe sportnota vastgesteld. In de jaren 2014 t/m 2016 was dat bij 44 (12,4 %) gemeenten het geval. Voor de achterblijvers geldt dat actuele ontwikkelingen binnen het beleidsveld sport, recreatie en bewegen en de verbindingen met gezondheid en het sociaal domein zeer waarschijnlijk nog geen plek in het beleid hebben gevonden. Of het kan zijn dat het omarmen van nieuwe beleidsinzichten en de vertaling daarvan in uitvoeringsprogramma’s meer ad-hoc plaatsvindt. En als alle gemeenten hun sportnota’s in de loop der jaren bij de databank van de VSG hebben aangemeld, zijn er nogal wat gemeenten die op achterstand staan. De databank telt over de periode 2010 t/m 2013 115 beleidsnota’s van gemeenten (32,4 %). Zij lopen daarmee achter met hun beleid sport, recreatie en bewegen. Zo is er een gemeente in Zuid-Holland met meer dan 100.00 inwoners, een sterke economie en topsport binnen de gemeentegrenzen, maar geen actueel sportbeleid. Een vervolgvraag luidt. In hoeverre kunnen gemeenten die op basis van “oud beleid’ hun sportfaciliteiten aansturen en beweegprogramma’s laten uitvoeren, voldoende publieke waarde beiden? En dit mede in relatie tot de publieke gelden die daarmee zijn gemoeid. Dat valt te betwijfelen! De oorzaak van achterblijvend beleid kan gezocht worden in politieke keuzes over de inrichting en taken van de ambtelijke organisaties in het afgelopen decennium. Afdelingen sport die opgingen in afdelingen welzijn en de overgang van zelf uitvoeren naar aanbesteden en regie voeren. En tenslotte de invoering van de WMO waardoor sportbeleid een bescheiden plekje kreeg binnen het beleidsveld sociaal domein. Met als gevolg dat beleidsontwikkeling sport bij gemeenten of moet worden ingehuurd of achterwege blijft. En dat nog afgezien van de kennis die nodig is om bijv. de bouw van nieuwe accommodaties aan te besteden. Een meevaller voor gemeenten die met ‘oud beleid’ werken, is het besluit van het kabinet om incidenteel geld beschikbaar te stellen voor de opzet en uitvoering van sportakkoorden binnen gemeenten. Sportakkoorden die door een onafhankelijke sportformateur met de diverse beweegaanbieders in een gemeente wordt opgesteld. Als dit door een sportformateur in een gemeente goed wordt aangepakt, kan dit leiden tot waardevolle initiatieven op het vlak van sport, recreatie, bewegen en gezondheid. Het voorgaande kan voor gemeentebesturen ook een prikkel betekenen om als onderdeel van goed openbaar bestuur het sportbeleid tegen het licht te houden en te vernieuwen. Door de inzet van professionele beleidsadviseurs die kennis hebben van sport, recreatie en bewegen en niet alleen van het sociale domein in engere zin. Meer Publieke Waarde Sport voor de burger door meer doelgericht te werk te gaan. Het kan !