Stel de leerdoelen vast en ontwikkel in samenhang

DOELSTELLING: Willen en waarmaken

Een Dynamische Overheidsorganisatie vereist effectief sturen en ontwikkelen op samenhang, want zonder samenhang geen regie op de dynamiek van de organisatie. Daarom worden de karakteristieken en kenmerken van het DO framework in verband gebracht met Generieke Enterprise Architecting (GEA). Zodat zingeving van de overheidsorganisatie (missie, visie, strategie) kan worden verbonden aan vormgeving van de organisatie.

Dit is absoluut de sleutel tot succesvolle organisatieontwikkeling. Als u met behulp van het DO-assessment de uitgangspositie van uw organisatie heeft bepaalt (bijvoorbeeld een 6,5) kunt u de leerdoelen vaststellen om deze vervolgens op wetenschappelijke basis concreet, en op zeer pragmatische wijze te verbeteren naar bijvoorbeeld een 8. GEA kent een aantal karakteristieken die uitstekend aansluiten bij het agile gedachtegoed. Door op een agile manier te sturen op samenhang wordt de wendbaarheid van organisaties vergroot. Met GEA is een organisatie in staat snel de juiste oplossingscontouren voor bedrijfsvraagstukken te ontwikkelen vanuit een actueel en samenhangend richtinggevend kader.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Robert Borkes
Robert Borkes

E-mail: r.borkes@publiekewaardecreatie.nl Telefoon: 0031 (0) 6 22 45 01 91

Publiekewaardecreatie.nl is waardegericht voor het openbaar bestuur, waardegedreven voor de overheidsorganisatie, en waardevol voor de samenleving

 

Vragen en contact