Bart Suers

Ik ben dan ook beroepsmatig en burgermatig geïnteresseerd in en betrokken bij gemeenten. Zowel in mijn werk als buiten mijn werk zoek ik verbinding tussen mensen, belangen en idealen. Mijn werk richt zich op de uitdagingen waar gemeenten iedere dag mee te maken hebben. De nieuwe taken voor gemeenten hebben veel impact op het efficiënter organiseren van hun bedrijfsvoering en het effectiever maken van hun dienstverlening. Ik richt me op de dialoog tussen overheid en samenleving. Hoe zorgen we ervoor dat de gemeente bij haar besluitvorming en verantwoording de verwachting van de samenleving centraal stelt? Dat begint met het gesprek met de samenleving en het afstemmen van elkaars verwachtingen. Dat maatschappelijk perspectief verschilt per gemeente maar biedt een duidelijk raamwerk om bedrijfsvoerings-, en dienstverleningsprocessen en informatievoorziening.

De echte bestuurlijke uitdaging is om de samenleving te faciliteren niet te organiseren. Dat laatste wordt nog wel eens vergeten dus daar is wat mij betreft nog een wereld te winnen.