Artikelen door

Eerst beleid, dan datakwaliteit

Ook waterschappen zijn steeds meer afhankelijk van de kwaliteit van data. Dat lijkt heel logisch maar toch is er nog relatief weinig bewustwording over de relevantie van dit onderwerp. Waterschappen wisselen steeds meer informatie uit. En afnemers stellen steeds hogere kwaliteitseisen aan de aangeleverde data. Maar hoe zit het vandaag de dag nou echt met […]

(Geo)Datakwaliteit voor data gestuurd werken

Is het eigenlijk niet vreemd, dat veel overheidsorganisaties iedere vier jaar, veel tijd, energie en geld stoppen in het maken van plannen rondom de wateropgaaf, het sociaal domein, de omgevingsontwikkeling en diverse andere maatschappelijke thema’s? Deze normen worden vastgelegd in beleid- en uitvoeringsplannen en worden voor de looptijd aangehouden. In een zeer snel veranderende wereld, […]