D-Day voor 39 Nederlandse gemeenten vandaag!

Per 1 januari zijn er in Nederland weer een aantal gemeenten minder. De teller staat nu op 380 en zal volgend jaar sterk dalen door voorgenomen fusies en herindelingen. Vandaag beslist de Tweede Kamer over het lot van maar liefst 39 gemeenten die voornemens zijn te fuseren tot 12 nieuwe gemeenten per 1 januari

De publieke waarde van digitaal inspreken

De transitie van representatieve naar participatieve besluitvorming. Recentelijk ging ik in gesprek met een gemengd gezelschap van raadgriffiers, informatiebeheerders en applicatiebeheerders over de toekomst van het digitaal vergaderen in bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Als snel werden technologische kansen op het gebied van informatietechnologie gebruikt om een antwoord te vinden op één van de maatschappelijke uitdagingen van vandaag
Vragen en contact