Publieke waarde van Waterschappen in vijf stappen

Grote wateropgaven en doelmatige uitvoering, voor schoon, voldoende, en veilig water.

De bedoeling van overheidsorganisaties is het effectief realiseren van doelen om zo publieke waarde te creëren. Bij waterschappen bestaan deze doelen uit het zorgdragen voor:

 • Schoon water
 • Voldoende water
 • Waterveiligheid

zodat inwoners van Nederland over voldoende schoon drinkwater beschikken en droge voeten behouden.  Door huidige klimaat- en maatschappelijke veranderingen blijft het waarmaken van deze opgaven een uitdaging.

 

Publieke waarde realiseren voor waterschappen

1. Ontwikkel een integrale visie op publieke waarde;

Bijvoorbeeld: ‘Ons waterschap innoveert en investeert in technieken ten behoeve van  de samenleving,  om ook in tijden van klimaatverandering garant te blijven staan voor schoon, voldoende drinkwater en droge voeten.’

 

2. Maak strategische doelen en operationele doelstellingen expliciet;

 • Doel; Schoon drinkwater dat aan de wettelijke normen en kaders voldoet.
 • Doelstelling; Waterzuivering die voldoet aan de normen van de waterwet.

 

3. Breng strategische doelen en operationele doelstellingen met elkaar in lijn en gebruik hierbij dezelfde taal;

Gebruikt u bijvoorbeeld integraal het woord; afvalwaterzuivering, waterzuivering of waterketen? Bedoelt iedereen daar wel hetzelfde mee? Met andere woorden; werk met eenduidige benamingen zodat u integraal dezelfde taal spreekt.

 

4. Creëer samenhang door bedrijfsfuncties en processen in kaart te brengen; 

Beschikt uw organisatie over een consistent overzicht van de organisatie? Maak overzicht van bedrijfsfuncties en processen, zodat samenhang ontstaat. Dit zorgt voor een integraal beeld hoe de organisatie functioneert. Bijvoorbeeld:

 • Bedrijfsfunctie: “waterzuivering”.
 • Proces: “beheren waterketen”.

 

5. Breng uw strategische-, procesmatige- en operationele informatiestromen in kaart zodat u kunt sturen

Bepaal de indicatoren om op elk niveau te kunnen sturen, zoals bijvoorbeeld:

 • Strategischhet percentage schoon drinkwater en de verstoringen daarop.
 • Proces; onderbrekingen van het zuiveringsproces.
 • Operationeel; de activiteiten die  binnen het proces goed of fout gaan.

Aan de hand van deze indicatoren wordt duidelijk of er geïnnoveerd of geïnvesteerd moet worden om ten behoeve van de samenleving schoon drinkwater te kunnen blijven leveren in tijden klimaatverandering, zoals beschreven in de visie.

 

Meer weten over sturen op publieke waarde voor waterschappen?

Schrijf je in voor het introductie webinar op 24 september!

In dit kosteloze introductie webinar ‘Sturen op publieke waarde’ krijgt u inzicht in uw publieke waarde, leert u hoe u strategische doelen kunt vertalen naar uitvoering en hoe u strategische-, proces- en operationele informatiestromen kan bepalen. Zodat u beter in staat bent om uw publieke waarde te verhogen.

Het introductie webinar is geschikt voor openbaar bestuurders en wordt gegeven door  Ing. Robert Borkes, CIO publiekewaardecreatie.nl. ‘Sturen op publieke waarde’ vindt online plaats op donderdag 24 september van 10:00 tot 11:00 uur via Zoom.

 

 

Ja ik schrijf me in voor het kosteloze introductie webinar

op donderdag 24 september van 10:00 tot 11:00 uur

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Publieke waarde is het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol en komt tot stand door goed openbaar bestuur.

Overheidsorganisaties creëren publieke waarde door het behalen van concrete resultaten. Dit doen zij door organisatiebeleid om te zetten naar het leveren van publieke dienstverlening, wetten, regelgeving en andere acties die publieke waarde vertegenwoordigen en in overeenstemming zijn met de behoeften en verwachtingen van burgers.

 

Excellent presterende overheidsorganisaties creëren publieke waarde

De visie van deze organisaties op publieke waarde wordt vertaald naar operationele capaciteit. De hele organisatie levert zo haar publieke dienstverlening  in optimale vorm.

Vaak echter ontbreekt deze visie.

Dan is er wel visie op publieke dienstverlening, maar geen integrale visie op publieke waarde. Hierdoor blijft de kwaliteit van dienstverlening beperkt tot deze afdeling. Jammer, want alles wat de overheid doet is publieke dienstverlening: publieke waarde hoort de gehele organisatie te beslaan.

Wanneer uw organisatie optimaal publieke waarde wil creëren dient eerst een integrale visie op publieke waarde te worden ontwikkeld.

Duidelijke strategische doelen leiden gemakkelijker naar concrete operationele doelen: sturing. Hierdoor kan in de uitvoering pas resultaat worden behaald: stijging van de publieke waarde.

 

Heeft uw organisatie een visie op publieke waarde?

 • Ja (100%, 1 Stemmen)
 • Nee (0%, 0 Stemmen)
 • Weet ik niet (0%, 0 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 1

Laden ... Laden ...

Meer weten over visie op publieke waarde en vertaling daarvan naar bedrijfsvoering?

Schrijf je in voor het introductie webinar op 24 september!

In dit kosteloze introductie webinar ‘Sturen op publieke waarde’ krijgt u inzicht in uw publieke waarde, leert u hoe u strategische doelen kunt vertalen naar uitvoering en hoe u strategische-, proces- en operationele informatiestromen kan bepalen. Zodat u beter in staat bent om uw publieke waarde te verhogen.

Het introductie webinar is geschikt voor openbaar bestuurders en wordt gegeven door  Ing. Robert Borkes MiM. MBI, CIO publiekewaardecreatie.nl en vindt online plaats op donderdag 24 september van 10:00 tot 11:00 uur via Zoom.

 

 

Ja ik schrijf me in voor het kosteloze introductie webinar

op donderdag 24 september van 10:00 tot 11:00 uur

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Publieke waarde is het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol en komt tot stand door goed openbaar bestuur.

Overheidsorganisaties creëren publieke waarde door het behalen van concrete resultaten. Dit doen zij door organisatiebeleid om te zetten naar het leveren van publieke dienstverlening, wetten, regelgeving en andere acties die publieke waarde vertegenwoordigen en in overeenstemming zijn met de behoeften en verwachtingen van burgers.

Effectief sturen op organisatiedoelen en een efficiënte bedrijfsvoering

Een organisatie is een collectief van medewerkers dat samenwerkt aan hetzelfde organisatiedoel.

Veel medewerkers hebben vaak een eigen interpretatie van dit organisatiedoel. Hoe krijgen we nu alle neuzen dezelfde kant op zodat medewerkers ook het gedrag gaan vertonen dat bijdraagt aan het behalen van het organisatiedoel?

Conform de theory of planned behavior (Ajzen, 1977) zijn daarbij drie onderwerpen voor de medewerker van belang.

Dit zijn drie onderwerpen waar de medewerker zijn gedrag aan zal verifiëren en waar de leidinggevende duidelijk invloed op kan uitoefenen:

 • Is het wenselijk dat ik mijn gedrag verander en welk voordeel levert dit nieuwe gedrag op?
 • Laat mijn omgeving hetzelfde gedrag zien en wat is de norm?
 • Beschik ik zelf over de juiste kennis en competenties om mijn gedrag aan te passen?

Kunnen deze vragen door de medewerker bevredigend worden beantwoord dan zal de gewenste gedragsverandering optreden en zullen organisatiedoelen makkelijker behaald worden.

Hier begint natuurlijk de uitdaging want de ervaring leert dat organisatiedoelen vaak onvoldoende duidelijk zijn en dat daar niet consistent op gestuurd kan worden door leidinggevenden. Daarom is het belangrijk om de organisatie integraal dezelfde taal te laten spreken.

En dit begint vanzelfsprekend met een duidelijk en gezamenlijk organisatiedoel!

Controlepunten voor uw organisatie:

 • Zijn onze organisatiedoelen expliciet gemaakt?
 • Komen deze coherent voor in onze strategische documentatie?
 • Liggen de organisatiedoelen in lijn met operationele doelstellingen?
 • Worden de organisatiedoelen en operationele doelstellingen voldoende gecommuniceerd?
 • Wordt voldoende gestuurd op organisatiedoelen en operationele doelstellingen?

Uw voordeel: hogere publieke waarde door effectiever sturen en efficiënter samenwerken. 

 

Publieke waarde is het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol en komt tot stand door goed openbaar bestuur.

Overheidsorganisaties creëren publieke waarde door het behalen van concrete resultaten. Dit doen zij door organisatiebeleid om te zetten naar het leveren van publieke dienstverlening, wetten, regelgeving en andere acties die publieke waarde vertegenwoordigen en in overeenstemming zijn met de behoeften en verwachtingen van burgers.