De publieke waarde van digitaal inspreken

De transitie van representatieve naar participatieve besluitvorming. Recentelijk ging ik in gesprek met een gemengd gezelschap van raadgriffiers, informatiebeheerders en applicatiebeheerders over de toekomst van het digitaal vergaderen in bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Als snel werden technologische kansen op het gebied van informatietechnologie gebruikt om een antwoord te vinden op één van de maatschappelijke uitdagingen van vandaag
Vragen en contact