Op deze pagina kunt u kennismaken met de betrokken professionals die gezamenlijk “ons” team vormen. Ons team bestaat stuk voor stuk uit zeer betrokken specialisten die over jarenlange ervaring beschikken binnen de overheidssector.

 

Ing. Robert Borkes MiM. MBI.
Chief Improvement Officer (CIO)
Samen met burgers, openbaar bestuurders, overheidsorganisaties, toeleveranciers, en belangenorganisaties werken aan hogere publieke waarde van overheidsorganisaties. Dat betekent waarde creëren door te Sturen op Samenhang (S.o.S.) ten behoeve van een waardevolle overheid en de perfecte balans te vinden tussen zingeving en vormgeving. Zodat een vraag- en oplossingsgerichte overheid ontstaat.
Lees meer over Robert
Carlo Bakker
Public Value Officer
To have more impact in the quality of people’s daily lives, we need social and economic growth that includes all levels of society (Inclusive growth). This can be achieved if public and private sector combines its strengths to bridge the gap between government policy and public service delivery.
Lees meer over CarloCarlo's Linkedin profiel
Bart Suers
Public Governance Expert
Ik ben ervan overtuigd dat je echt iets kunt veranderen in de verbetering van je eigen leefwereld als je je daarvoor actief inzet. Dat is mijn overtuiging. In mijn directe omgeving zag ik vroeger veel mensen die enkel gelaten toekeken en niets deden om hun eigen leefomgeving te verbeteren. Ik doe dat wel en herken mijzelf in de definitie van Burger 3.0 (Rotmans 2013). iemand die is toegewijd en toegerust om samen met anderen maatschappelijke veranderingen te realiseren.
Lees meer over Bart
Paul Bessems
Public Domain Blockchain Consultant
Ik geloof dat we als mens in staat zijn een duurzame welvaart te organiseren wanneer we slim samenwerken in bijvoorbeeld communities. De welvaart die we nu consumeren wordt nog lang niet duurzaam geproduceerd. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de snel stijgende schuldenlast, vluchtelingenstromen, ongelijke verdeling van werk, inkomen en vermogen, het opraken van schaarse grondstoffen en de opwarming van de aarde.
Lees meer over PaulPaul zijn Linkedin profiel
Ben Erren
Coherence professional
Ik word blij van innovatieve en (complexe) vakinhoudelijke ontwikkelingen, maar ben echt op mijn best op het raakvlak van toepassing en gebruiker. Mijn pragmatische instelling waarborgt hier duidelijkheid.
Joop van Nierop
Public Action Learning Specialist
Resultaat- en mensgerichte manager met ruime ervaring als lijnmanager en adviseur in de publieke sector. MBA’er die de kaders schept voor professionele medewerkers om in hoge mate van vrijheid hun werk te doen zonder de gewenste eindresultaten uit het oog te verliezen.
Meer lezen over Joop
Jilt Sietsma
Public value information specialist
Leren is mijn drive en motiveert mij. Anderen helpen te leren is zo mogelijk nog mooier. Dat deed ik jarenlang als docent deeltijd hbo ICT/Bedrijfskunde en als curriculum ontwikkelaar voor GovUnited (gemeentelijke bestuurlijke informatievoorziening). Daarnaast ook als medeoprichter van activiteiten op het gebied van Bestuurlijke Vernieuwing rondom het Tilburgs Model. In heel Nederland bekend en een katalysator om te veranderen en te verbeteren. Zeer recent betrokken geraakt bij ‘on the edge’ realisatie van informatiesystemen onder het motto: “breng IT terug naar de werkvloer”. .
Rianca Evers-den Ouden
Samensturing in het publieke domein
Rianca Evers-den Ouden is een gedreven trainer & organisatieadviseur. Vanuit haar bedrijf www.deVeranderStudio.nl ontwikkelt ze verander-concepten en verbindt mensen rondom een missie. Zo’n veranderconcept waarin ze haar hart en ziel heeft gelegd is Samensturing, waarin vanuit een aantal essentiële waarden op praktische wijze en altijd op maat wordt gewerkt aan duurzame organisatieverandering. De adviseurs die zijn verbonden aan Samensturing hebben zich inmiddels verenigd in www.saminc.nl (Samensturing Incorporated). Rianca’s aanpak kenmerkt zich door het snel kunnen vertalen van missie en strategie naar concreet handelen in de praktijk, en vooral ook vice versa het ophalen van de visie van de vakmensen in de praktijk en vertaling daarvan in beleid en strategie.

 

Vragen en contact