Vanaf heden verwelkomen wij Chloë Bogman. Ze gaat in het kader van haar studie “People and Business Management” aan Hogeschool Zuyd onderzoek voor ons verrichten naar de publieke waarde van HRM binnen de lokale overheid.

Dit onderzoek heeft betrekking op de publieke waarde van HR in gemeentes. Elke gemeente heeft een strategie (missie, visie en doelstellingen). De HR-afdeling van een gemeente heeft ook een eigen HR-strategie. In hoeverre is er een ‘fit’ tussen deze twee strategieën? Wanneer er een goede fit bestaat, leidt dit tot optimale publieke waarde creatie.

Wie is Chloë Bogman?

Chloë Bogman
Om de opleiding People and Business Management succesvol af te ronden, schrijf ik mijn afstudeerscriptie bij Publieke Waardecreatie. Mijn passie is mensen te helpen en met mensen samen te werken. Mensen zijn het hart van een organisatie en houden een organisatie draaiende. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Dit alles heeft te maken met Human Resource Management. Tijdens het schrijven van mijn scriptie ga ik onderzoeken wat de publieke waarde van HRM is bij drie verschillende gemeentes. In hoeverre wordt de visie van HRM uitgewerkt bij deze gemeentes en hoe worden deze geoperationaliseerd?
Vragen en contact