Creëer publieke meerwaarde met de dynamisch HRM organisatie

Van kostenbesparend verzuimbeleid naar een waardegedreven gezondheidsbeleid

 

Wetenschappelijke onderzoek
Waar staat uw HRM organisatie nu?
Op 1 september 2016 begint ons onderzoek naar de relatie van de zesde karakteristiek uit het DO-framework "kwaliteit van ambtenaren" met het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) zoals dat uitgevoerd wordt door diverse gemeenten. waar op te monitoren en te evalueren? Meer weten, meewerken aan dit onderzoek, en middels een gratis 0-meting weten waar uw organisatie nu staat? En inzicht verkrijgen waar uw organisatie op moet sturen om de publieke waarde te verhogen? Klik dan op onderstaande link.
Meer lezen
Masterclass
Waar wil uw HRM organisatie naar toe?
Effectief en oplossingsgericht de publieke waarde van HRM verhogen met de Dynamische Overheidsorganisatie (DO), door b.v. geen verzuimbeleid- maar gezondheidsbeleid te voeren? Dat is mogelijk door te sturen op de zesde karakteristiek van het DO-framework "kwaliteit van ambtenaren" en de onderliggende kenmerken, en vervolgens te sturen op de onderwerpen uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Maar hoe doet u dat, en wat wordt het doel? Meer weten klik dan op onderstaande link.
Meer lezen
Dienstverlening
Hoe komt uw HRM organisatie daar?
De Dynamische Organisatie met de focus op publieke waardecreatie met inzet van zelfsturende teams laten sturen, leren, en excelleren? Dat is zeker- maar vooral eenvoudig mogelijk met onze adviesdiensten en de begeleidende routeplanner die u en uw HRM-organisatie daarbij ondersteunen. Samen met uw team sturen op publieke waardecreatie biedt de medewerkers uitzicht op een waardevolle inbreng met een duidelijke toegevoegde publieke waarde. Want je bent wat je toevoegt. interesse? Klik dan op onderstaande link.
Meer lezen

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Linda Erren

Linda Erren

: l.erren@publiekewaardecreatie.nl

 0031 (0) 6 13 04 48 09

Publiekewaardecreatie.nl is waardegericht voor het openbaar bestuur, waardegedreven voor de overheidsorganisatie, en waardevol voor de samenleving

Vragen en contact