De definitie van publieke waarde luidt als volgt:

”Publieke waarde is het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol”  (Talbot, 2006) En tot stand komt op een manier die legitiem is en vertrouwen wekt bij de samenleving (Moore, 1995).

Publieke waarde wordt uitgedrukt in termen van:

  • Economisch (meer en betere dienstverlening)
  • Politiek (effectief beleid)
  • Strategisch (een responsieve overheid)
  • Sociaal (betere sociale uitkomsten)
  • Maatschappelijk (een meer effectieve publieke sector)
  • Goed rentmeesterschap
Vragen en contact