• Wetenschappelijke onderbouwing die op basis van evidence based management” bijdraagt aan het sturen op feiten.
  • Door in samenhang te sturen ontstaat een vraag- en oplossingsgerichte organisatie die betere prestaties levert, waardoor de publieke waarde zal stijgen.
  • Leervermogen van de organisatie wordt aanzienlijk verhoogd doordat triple-loop learning mogelijk wordt gemaakt waarbij (1) de context van publieke waardecreatie, (2) het bestuurlijk vermogen, (3) de uitvoering, en resultaten behalen integraal met elkaar in verband worden gebracht. En daardoor;
  • Bestuurders en medewerkers een eenduidige methodiek biedt om de organisatie optimaal aan de veranderende omgeving te laten aanpassen met een grote mate van risicobeheersing
  • Focus op kritische succesfactoren die WEL bijdragen tot publieke waardecreatie.
  • Coherente aanpak tot waardecreatie wordt verkregen i.p.v. geïsoleerde oplossingen.
  • Een gemeenschappelijke taal voor de gehele organisatie en alle stakeholders op politiek en ambtelijk niveau.
  • Regiefunctie door inzicht en overzicht.
  • Een pragmatische methodiek die uw organisatie betere resultaten en outcomes laat behalen met minder middelen.
Vragen en contact