De Chief Improvement Officer (CIO) is een excellente leider die professionals en kennisnetwerken verbindt en optimaal laat samenwerken waardoor waardevolle inzichten ontstaan ten behoeve van een vraaggestuurde- en oplossingsgerichte overheid die publieke meerwaarde creëert.

Samenwerken aan publieke meerwaarde met een vraaggestuurde- en oplossingsgerichte overheid betekent continu ontwikkelen in samenhang. Daarom is het noodzakelijk om eerst inzicht te verkrijgen in de huidige (dynamische) status van de organisatie. Onze Chief Improvement Officer (CIO) ondersteunt u en uw organisatie inzicht te verkrijgen in het volgende drieluik:

  1. De kwaliteit van organisatie
  2. De kwaliteit van informatie
  3. De kwaliteit van dienstverlening

Tijdens dit ontwikkeltraject wordt intern de kennis overgedragen en competenties bijgewerkt om dit voortaan zelf te kunnen.

Vragen en contact